Kalendarium Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimpel" Nowy Targ

26.07.2005r.

W pokoju nauczycielskm I Liceum odbyło się Zebranie Założycielskie Uczniowskiego Klubu Sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu. Uczestnicy podjęli uchwały: o założeniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimpel” Nowy Targ, przyjęli proponowany przez grupę inicjatywną statut, wybrali Komitet Założycielski, który ukonstytuował się w składzie Piotr Jabłoński przewodniczący, Joanna Jethon Sułkowska i Barbara Wcisło członkowie. Nazwę „Gimpel” wybrano  z ośmiu propozycji przedstawionych przez pana Piotra Jabłońskiego: UKS „LONT”, UKS „Smrek”, UKS „Gimpel”, UKS I LO, w tym czterech nawiązujących do patrona Szkoły, UKS „LOG”, UKS „LOGos”, UKS „LOGosz”, UKS „LOSeG”. Innych propozycji nie przedstawiono. Zebranie odbyło się w obecności pana Jerzego Kolaski zastępcy dyrektora Szkoły. Członkami, założycielami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimpel” Nowy Targ są (kolejność według listy obecności): Piotr Jabłoński, Kinga Bomba, Monika Posmyk, Michał Mrożek, Wojciech Mrożek, Joanna Jethon – Sułkowska, Barbara Wcisło, Mateusz Leja, Daniel Domagała, Mirosław Dworski, Kamil Masłowski, Adam Szpórnóg, Dawid Bulanda, Jerzy Kolaska, Agnieszka Klocek, Wojciech Marek, Sebastian Kulasiak, Tomasz Kudasik, Sylwia Mroszczak, Michał Łapsa, Jan Piotr Krzysztof Paluch, Tomasz Pagacz, Paweł Tylczak.

 

19.08.2005r.

Starosta Nowotarski wpisał pod numerem 13., do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących  działalności gospodarczej, Uczniowski Klub Sportowy „Gimpel” Nowy Targ działający przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.

 

17.09.2005r.

W obecności Jerzego Kolaski zastępcy dyrektora odbyło się I Walne Zebranie Wyborcze UKS „Gimpel” Nowy Targ. Wybrano Zarząd w składzie: Piotr Jabłoński przewodniczący, Joanna Jethon – Sułkowska sekretarz, Barbara Wcisło skarbnik oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Mirosława Czyż przewodnicząca, Ewa Kolasa sekretarz, Agnieszka Klocek członek. W późniejszym okresie, ze względu na rezygnację Przewodniczącej dokooptowano do Komisji Krzysztofa Lassaka. Przewodniczącą została wybrana Ewa Kolasa.

 

17.12.2005r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UKS „Gimpel” Nowy Targ, dokonało zmian w Statucie i upoważniło Zarząd do podjęcia działań mających na celu uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

 

11.04.2006r - Kraków - UKS „Gimpel” Organizacją Pożytku Publicznego.

Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XII Gospodarczy wpisał UKS „Gimpel” Nowy Targ do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254769. Jako Organizacja Pożytku Publicznego Klub może pozyskiwać 1% podatku od osób fizycznych. Opłaty rejestracyjne pokryto z dotacji Rady Rodziców.

 

29.04.2006r - Kraków - Lekkoatletyczny Miting Otwarcia Sezonu.

Po raz pierwszy uczniowie Liceum zrzeszeni w UKS „Gimpel” wystartowali w zawodach klubowych w Lekkoatletyce. Rekordy Szkoły w biegach ustanowili: Lesław Chowaniec na dystansie 300 m, Dawid Chowaniec na 600 m, Jacek Wesół na 1000 m. Środki finansowe na wyjazd przekazała Rada Rodziców. Niestety była to ostatnia dotacja. Nieznaczne wpływy z akcji 1%, spowodowały brak możliwości wyjazdu na zawody, treningi przerwano. Prowadzone były nieodpłatnie przez pana Piotra Jabłońskiego. Szkoła straciła szansę na znalezienie się w krajowej czołówce placówek wyróżniających się nowoczesnym podejściem do spraw kształcenia i wychowania.

 

Styczeń 2008 roku.

UKS „Gimpel” otrzymał od Ministerstwa Sportu, w ramach realizacji przedstawionego projektu, sprzęt sportowy wartości 5.250 złotych, który przeznaczono do użytku całej społeczności szkolnej.

 

23.04.2008r.

Uchwałą Zarządu UKS Gimpel” Nowy Targ przyjęto Regulamin wystawiania i wydawania certyfikatu ustanowienia rekordu Szkoły lub uzyskania najlepszego rezultatu w Lekkoatletyce oraz na oryginalne osiągnięcie intelektualne, którego prawo użytkowania przekazano na rzecz Klubu. Wydawany będzie w trakcie uroczystości, w dniu zakończenia nauki przez klasy trzecie lub zakończenia roku szkolnego, po uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły. W czasie dekoracji przedstawicielowi dyrekcji powinni towarzyszyć - członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej Klubu. Proponuje się aby certyfikat, w formie stosownych zapisów na ozdobnej blasze lub na drewnie, osadzony był w etui, Pierwszymi laureatami są uczniowie klas trzecich. Jacek Wesół uzyskał najlepszy wynik w półmaratonie, Wojciech Stolarczyk wygrał konkurs na logo Klubu. Księga Rekordów Szkoły prowadzona jest od roku 1974.

 

20.06.2008r - Zakończenie roku szkolnego 2007/2008.

Uchwałą Zarządu UKS „Gimpel” Nowy Targ certyfikaty ustanowienia rekordów Szkoły w biegach na 200 i 400 metrów otrzymał Dawid Stawowiak.
W Rankingu Lekkoatleta Roku 2007/2008, w całorocznej rywalizacji wygrał Dawid Stawowiak kl. II E, drugi był Piotr Borowicz kl. II F, trzeci Piotr Krauzowicz kl. II D, kolejne miejsca zajęli Maciej Kubik kl. II E, Marcin Zywar kl. II E, Paweł Fryźlewicz kl. II E, Maciej Szatko kl. II A, Sebastian Rusin kl. I E. W punktacji uwzględniono wyniki Mistrzostw Klas w siedmiu konkurencjach, Indywidualnych Mistrzostw Województwa i Małopolskiej Ligi Szkół Ponadgimnazjalnych. Fundatorami nagród, medali, statuetek, dyplomów i książek była Rada Rodziców, UKS „Gimpel”, Klub Sportowy „Gorce”, prywatny sponsor. Wyróżnienia wręczała pani dyrektor Maria Kopeć.

 

25.10.2008r.

W budynku Szkoły odbyło się II Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków UKS „Gimpel” Nowy Targ. Funkcje w Zarządzie objęli: Piotr Jabłoński – prezesa, Joanna Jethon – Sułkowska – sekretarza, Barbara Wcisło – skarbnika. W Komisji Rewizyjnej funkcje objęli: Ewa Kolasa – przewodniczącej, Agnieszka Klocek i Krzysztof Lassak - członków.

 

19.06.2009r - Zakończenie roku szkolnego 2008/2009.

Uchwałą Zarządu UKS „Gimpel” Nowy Targ certyfikat ustanowienia rekordu Szkoły w pchnięciu kulą 7,26 kg otrzymał Paweł Fryźlewicz.
W Rankingu „Lekkoatleta Roku 2008/2009”, w całorocznej rywalizacji wygrał Wiktor Przybyła kl. I E, drugi był Piotr Szczerba kl. II A, trzeci Paweł Gołębiowski kl. I D, kolejne miejsca zajęli  Sebastian Rusin kl. II E, Michał Kowalczyk kl. II E, Hubert Knurowski kl. I B, Piotr Pawlica kl. II B, Konrad Kursa kl. II A, Dawid Wojtaszek kl. I E, Maciej Miętus kl. I B. W punktacji uwzględniono wyniki Mistrzostw Klas w siedmiu konkurencjach, Indywidualnych Mistrzostw Powiatu i Małopolskiej Ligi Szkół Ponadgimnazjalnych. Fundatorami nagród, statuetek, dyplomów i książek był prywatny sponsor, UKS „Gimpel” i Klub Sportowy „Gorce”. Wyróżnienia wręczała pani dyrektor Maria Kopeć.

 

Sierpień 2009.  Ogólnopolski Ranking, Liga Lekkoatletyczna Szkół Ponadgimnazjalnych, rok szkolny 2008/2009. Internet, strona Szkolnego Związku Sportowego.

W ogólnopolskim rankingu, w kategorii open (licea + czteroletnie zespoły szkół) drużynę chłopców sklasyfikowano na miejscu 39, wśród liceów na 16. Startowały 353 zespoły szkolne, w tym 120 reprezentacji liceów. W województwie zajęli czwarte miejsce. Wystąpili w składzie: Piotr Szczerba, Sebastian Rusin, Artur Węgrzyniak, Marcin Zywar, Wiktor Przybyła, Piotr Pawlica, Józef Łukasz, Piotr Krauzowicz, Dawid Stawowiak, Janusz Sarna, Tomasz Parzygnat, Paweł Gołębiowski, Hubert Knurowski, Piotr Borowicz, Michał Kowalczyk, Maciej Szatko, Konrad Kursa, Piotr Sołtys, Dawid Wojtaszek, Maciej Kubik.


10.09.2009 r.

UKS "Gimpel" Nowy Targ działający przy I Liceum zakupił zeskok do skoku wzwyż wartości 9.333 złotych. Przeznaczony został do użytku całej społeczności Szkoły. Poprzedni (1978), przestał spełniać wymogi bezpieczeństwa. Zarząd Klubu pozyskał środki finansowe z darowizn, 1% podatku od osób fizycznych i ze składek członkowskich. Darczyńcami byli nauczyciele i ich rodziny, rodzice uczniów, absolwenci, członkowie Klubu. Sfinalizowany został przez skarbnika Klubu Barbarę Wcisło i prezesa Piotra Jabłońskiego.

 

Październik 2009r

Na podstawie uchwały Walnego Zebrania ponownie powołano do działania sekcję lekkiej atletyki. Treningi nieodpłatnie prowadzi Piotr Jabłoński.

 

6.04.2010r - Kraków.

UKS „Gimpel” otrzymał decyzję o przyznaniu licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w Lekkoatletyce. Koszty rejestracji i badań lekarskich Klub pokrył z własnych środków. Akces do sekcji zgłosiły dwie zawodniczki i trzynastu zawodników.

 

8-9.05.2010r - Kraków - Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Juniorów w Lekkoatletyce.

Wicemistrzem Województwa Juniorów w biegu na dystansie 400m został Wiktor Przybyła. Srebrny medal zdobył również Dawid Wojtaszek w pchnięciu kulą 6 kg. Paweł Gołębiowski jako pierwszy ustanowił rekord Szkoły w biegu na dystansie 5000 m. Rekord Szkoły w biegu sztafetowym 4x400 metrów wyrównali: Daniel Mastalski, Patryk Kasprzak, Jakub Szewczyk i Wiktor Przybyła.,

 

5-6.06.2010r - Kraków - Ponadwojewódzkie Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorów Młodszych i Ponadwojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w Lekkoatletyce.

Bardzo dobrze spisał się nasi zawodnicy, Wiktor Przybyła w biegu na dystansie 400m zajął trzecie miejsce, na trzecim miejscu ukończyli bieg uczestnicy sztafety 4x400m juniorów młodszych. Miotacze kulą, Dawid Wojtaszek i Michał Tkaczyk zajęli piąte miejsca.
Paweł Gołębiowski w biegu na 5000 m poprawił własny rekord Szkoły. Dawid Wojtaszek ustanowił rekord Szkoły w pchnięciu kulą 6 kg. Sztafeta 4x400m młodszych juniorów w składzie: Patryk Kasprzak, Daniel Mastalski, Norbert Bieda, Robert Bieda poprawili rekord młodszych juniorów, ustanowili również rekord juniorów należący dotąd do Daniela Mastalskiego, Patryka Kasprzaka, Jakuba Szewczyka i Wiktora Przybyły.

 

13.06.2010r - Kraków - Trójmecz lekkoatletyczny juniorów młodszych z udziałem Województw Podkarpackiego i Świętokrzyskiego.

Do Reprezentacji Województwa Małopolskiego powołano Norberta Biedę w biegu na dystansie 800 metrów i jako rezerwowego Michała Tkaczyka w pchnięciu kulą 5 kg. W klasyfikacji meczowej Norbert zajął piąte miejsce, Michał poprawił swój rekord życiowy i w ogólnej klasyfikacji juniorów młodszych zajął miejsce szóste.

25.06.2010r - Zakończenie roku szkolnego 2009/2010.

W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego wyróżniono uczniów reprezentujących Liceum w zawodach na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Od kilku lat sekcja lekkiej atletyki UKS „Gimpel” Nowy Targ przysparza Szkole najwięcej splendoru. Nieprzerwanie, od dziesięciu lat chłopcy kwalifikują się do zawodów wojewódzkich. Co roku klasyfikowani są w Ogólnopolskim Rankingu Szkół. W tym roku startowali w czterech zawodach wojewódzkich, w zawodach ponadwojewódzkich, Dawid Wojtaszek wziął udział w Mistrzostwach Polski Juniorów.
Po raz drugi zwycięzcą Rankingu Lekkoatleta Roku został Wiktor Przybyła. Drugie miejsce zajął Daniel Mastalski, trzecie Paweł Gołębiowski. Kolejne miejsca zajęli: Patryk Kasprzak, Robert Bieda, Dawid Wojtaszek, Sławomir Sojka, Maciej Miętus, Norbert Bieda i Jakub Szewczyk. Sklasyfikowano 57. uczniów Liceum. Najlepszych lekkoatletów wyróżniono statuetkami i dyplomami.
Specjalne wyróżnienie, statuetkę otrzymał Maciej Majerczak, znany internautom jako twórca i administrator strony UKS „Gimpel” Nowy Targ. Dzięki jego pracy Klub stał się częścią życia wielu uczniów. Stronę odwiedziło ok. 12.000 osób.
Wręczono rekordową ilość, bo aż dziewięć Certyfikatów potwierdzających uzyskanie wyniku lepszego od dotychczasowego rekordu szkoły. Multirekordzistą jest Robert Bieda, poprawił rekordy w biegach na dystansach 300, 1000 i 1500 metrów oraz w biegu sztafetowym 4x400 metrów. Współrekordzistami w biegu sztafetowym są Patryk Kasprzak, Daniel Mastalski i Norbert Bieda. Pięć razy poprawiał rekord w pchnięciu kulą 6kg Dawid Wojtaszek. Paweł Gołębiowski uzyskał wynik lepszy od rekordu Szkoły w biegu na dystansie 5000 metrów
Wyróżnienia wręczali: pani Dyrektor Maria Kopeć, pani Joanna Jethon – Sułkowska, pani Barbara Wcisło, pan Szymon Pohrebny. Uroczystość prowadził pan Piotr Jabłoński. Wszystkie nagrody ufundowała prywatna osoba.

 

26-28.06.2010r - Białystok - Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkoatletyce.

W Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkoatletyce wziął udział Dawid Wojtaszek.

 

Sierpień 2010 r. Ogólnopolski Ranking Ligi Lekkoatletycznej za rok 2009/2010.

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego  ogłosił, na swojej stronie internetowej, klasyfikację Ogólnopolskiej Korespondencyjnej Lidze Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych.

Drużyna chłopców z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu zajęła 18 miejsce w kategorii open na 309 sklasyfikowanych szkół. Wśród liceów zajęła miejsce 8 na 99 zespołów. Są to najlepsze osiągnięcia w dotychczasowych startach, od roku 2000.

Szkołę reprezentowali: Sojka Sławomir, Michał Kowalczyk, Dawid Mastalski, Sebastian Rusin, Piotr Szczerba, Patryk Kasprzak, Konrad Kursa, Sylwester Kojs, Dawid Wojtaszek, Wiktor Przybyła, Norbert Bieda, Paweł Gołębiowski, Robert Bieda, Janusz Sarna, Bartosz Grzesiak, Maciej Miętus, Jakub Szewczyk.

 

31.12.2010 r. -  Statystyka - Tabele najlepszych lekkoatletów w roku 2010.

W Tabelach 100 najlepszych zawodniczek i zawodników Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w kategoriach wiekowych U20 i U18, sklasyfikowano pięciu reprezentantów UKS "Gimpel" w siedmiu konkurencjach.Najwyższe miejsca zajęli: juniorki – Irena Dąbrowska 66 w biegu na 1000 metrów i 74 na 300 metrów;juniorzy – Dawid Wojtaszek 39 w pchnięciu kulą 6 kg i 20 w pchnięciu kulą 7,26 kg, Paweł Gołębiowski 53 w biegu na 5000 metrów, Wiktor Przybyła 132 w biegu na 400 metrów; juniorzy młodsi – Robert Bieda 34 w biegu na 1000 metrów, Michał Tkaczyk 66 w pchnięciu kulą 6 kg i 127 w pchnięciu kulą 5 kg.

 

3.02.2011 r. Nowy Targ. Zadania Publiczne Gminy Miasta Nowy Targ.

Burmistrz Miasta Nowy Targ poinformował, że oferta UKS "Gimpel" Nowy Targ pod nazwą „Szkolenie młodzieży w sekcji lekkiej atletyki” nie kwalifikuje się do przyznania dotacji. W wyniku tej decyzji, działalność sekcji w roku 2011 finansowana będzie w całości ze środków wypracowanych przez Zarząd Klubu.

 

28-29.05.2011 r. - Kraków – Mistrzostwa Województwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce.

W kategorii juniorów pierwsze miejsce zajęła sztafeta 4x400 metrów w składzie: Norbert Bieda, Patryk Kasprzak, Robert Bieda, Wiktor Przybyła. Dwa srebrne medale zdobył Dawid Wojtaszek – w pchnięciu kulą 6 kg i w rzucie dyskiem 1.75 kg. Medal brązowy zdobył Wiktor Przybyła w biegu na dystansie 400 metrów, na 200 metrów był czwarty. Wśród juniorów młodszych, Franciszek Sutor zajął drugie miejsce w biegu na dystansie 2000 metrów z przeszkodami. Tomasz Brandys był czwarty w finale biegu na 100 metrów.

 

4-5.06.2011 r. - Kraków – Ponadwojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce.

Juniorzy:

Dawid Wojtaszek zajął drugie miejsca w pchnięciu kulą 6 kg i w rzucie dyskiem 1.75 kg. Uzyskał minimum na Mistrzostwa Polski w pchnięciu kulą. Robert Bieda zajął trzecie miejsce w biegu na dystansie 5000 metrów. Wiktor Przybyła otrzymał zwolnienie z Klubu z dniem 31.05.2011 r., na zawodach startował jako niestowarzyszony. W biegu na 400 metrów przez płotki zajął pierwsze miejsce, w skoku w dal był czwarty. Po zatwierdzeniu przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, na Mistrzostwach Polski będzie reprezentował Towarzystwo Lekkoatletyczne "Pogoń" Ruda Sląska, wystąpi w biegu sztafetowym 4 x 400 metrów. Mariusz Pańszczyk, z siódmym wynikiem zakwalifikował się do finału biegu na 100 metrów.

 

Juniorzy młodsi:

Franciszek Sutor zajął szóste miejsce w biegu na 2000 merów z przeszkodami. Michał Pyzowski zajął szóste miejsce w biegu na 200 metrów. Tomasz Brandys wystąpił w finale biegu na 100 metrów, zajął siódme miejsce.

 

22.06.2011r. Zakończenie roku szkolnego 2010/2011.

W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2010/2011 wręczono wyróżnienia uczniom sportowcom biorącym udział w całorocznej rywalizacji o tytuł Najsprawniejszego Ucznia 2011. Zwyciężył Robert Bieda, drugi był Tomasz Brandys, trzeci Franciszek Sutor, następne miejsca zajęli: 4. Michał Pyzowski, 5. ex aequo Gustaw Tlałka i Michał Tkaczyk, 7. Patryk Kasprzak, 8. Daniel Mastalski, 9. Maciej Stopka Studencki, 10. Norbert Bieda. Najsprawniejsi uczniowie otrzymali książki "50 lat Klubu Sportowego Gorce. 1953-2003" ufundowane przez KS "Gorce" oraz statuetki ufundowane przez prywatną osobę.

Certyfikaty potwierdzające uzyskanie wyników lepszych od rekordów Szkoły w Lekkoatletyce otrzymali: Wiktor Przybyła - poprawił rekordy w biegach na 200m, 300m, 400m, 400m przez płotki, w sztafetach 4x100m, 4x400m, w sztafecie szwedzkiej;

Robert Bieda za rekordy na 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, w sztafecie 4x400m i w sztafecie szwedzkiej;

Norbert Bieda w biegu na 800m, w sztafecie 4x400m, w sztafecie szwedzkiej;

Patryk Kasprzak w sztafetach 4x100m, 4x400m, sztafecie szwedzkiej;

Tomasz Brandys w sztafecie 4x100m;

Gustaw Tlałka w sztafecie 4x100m;

Dawid Wojtaszek w pchnięciu kulą 6kg, w pchnięciu kulą 7,26kg, w rzucie dyskiem 1,75kg.

Certyfikaty, w formie grawerowanych na drewnie dyplomów w ozdobnym drewnianym etui, ufundowała prywatna osoba.

Wyróżnienia wręczali: pani Maria Kopeć Dyrektor Szkoły, pani Joanna Jethon – Sułkowska, pani Barbara Wcisło, pan Szymon Pohrebny. Uroczystość prowadził pan Piotr Jabłoński Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimpel" Nowy Targ działającego przy Liceum.

 

24–26.06.2011r. - Toruń – Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkoatletyce.

W zawodach startowało trzech wychowanków UKS "Gimpel" Nowy Targ.

Wiktor Przybyła, reprezentujący od 30.05.2011r. Towarzystwo Lekkoatletyczne Pogoń Ruda Śląska, zajął piąte miejsce w biegu sztafetowym 4x400 metrów.

Robert Bieda zajął 13 miejsce w biegu na dystansie 1500 metrów, był drugi w swojej serii, ustanowił rekord Szkoły. Zdobył 2 punkty dla Województwa w ogólnopolskim współzawodnictwie młodzieży.

Dawid Wojtaszek zajął 21 miejsce w pchnięciu kulą 6kg. W porównaniu do ubiegłorocznego występu na Mistrzostwach Polski poprawił wynik o ponad 180cm, awansował o dwie pozycje.

 

4.08.2011r. Ogólnopolski Ranking Ligi Lekkoatletycznej za rok szkolny 2010/2011.

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego ogłosił, na swojej stronie internetowej, wyniki Ogólnopolskiego Rankingu w Korespondencyjnej Lidze Lekkoatletycznej.

Chłopcy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu zajęli ósme miejsce w kategorii open na 349 sklasyfikowanych szkół, a wśród 116 liceów miejsce trzecie.

Awansowali do ogólnopolskiego finału, w którym uczestniczą reprezentanci dwunastu najwyżej sklasyfikowanych szkół.

Skład drużyny: Dawid Wojtaszek, Wiktor Przybyła, Patryk Kasprzak, Robert Bieda, Norbert Bieda, Tomasz Brandys, Gustaw Tlałka, Bartosz Grzesiak, Adam Pawlikowski, Michał Tkaczyk, Maciej Stopka – Studencki, Sławomir Sojka, Paweł Gołębiowski, Franciszek Sutor, Daniel Mastalski, Jakub Szewczyk, Janusz Gaculak.

 

21.09.2011 r. Zielona Góra – Krajowy Finał Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych.

Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego przeprowadził Krajowy Finał Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych. W gronie 12 najwyżej sklasyfikowanych drużyn szkolnych z całej Polski wystąpili chłopcy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, zajęli miejsce 10. O awans do Krajowego Finału rywalizowało 349 zespołów, w Ogólnopolskim Rankingu naszych chłopców sklasyfikowano na 8 miejscu. Jest to najwyższa w tym roku pozycja szkolnej reprezentacji z terenu powiatu nowotarskiego, startującej w letniej olimpijskiej dyscyplinie sportu. Na 15 członków drużyny, 14 to członkowie sekcji lekkoatletycznej UKS „Gimpel” Nowy Targ działającego przy Naszej Szkole. Trener pracuje nieodpłatnie, sekcja nie otrzymała żadnej dotacji z Gminy Miasta Nowy Targ mimo składania ofert na zadanie publiczne. Skład drużyny: Dawid Wojtaszek, Wiktor Przybyła, Michał Tkaczyk, Robert Bieda, Adam Pawlikowski, Norbert Bieda, Mariusz Pańszczyk, Patryk Kasprzak, Tomasz Brandys, Bartosz Grzesiak, Adrian Krauzowicz, Maciej Stopka Studencki, Michał Pyzowski, Franciszek Sutor, Gustaw Tlałka, trener Piotr Jabłoński.

 

29.10.2011 r. Nowy Targ – III Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków UKS "Gimpel" Nowy Targ.

W budynku Szkoły przeprowadzono III Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków UKS "Gimpel" Nowy Targ.Zarząd Klubu ukonstytuował się w składzie: Piotr Jabłoński – prezes, Barbara Wcisło – sekretarz, Joanna Jethon Sułkowska – skarbnik.Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Ewa Kolasa – przewodnicząca, Agnieszka Paprocka Maciaś – sekretarz, Szymon Pohrebny członek Komisji.

 

31.12.2011 r. – Statystyka – Tabele najlepszych lekkoatletów w roku 2011.

W Tabelach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w gronie 100 najlepszych juniorów, juniorek młodszych i juniorów młodszych sklasyfikowano ośmiu reprezentantów UKS „Gimpel” w 15 konkurencjach.Najwyższe miejsca zajęli: juniorzy – Dawid Wojtaszek 24 w pchnięciu kulą 6 kg, 18 w pchnięciu kulą 7,26 kg, 48 w rzucie dyskiem 1,75 kg, Wiktor Przybyła 29 w biegu na 400 metrów przez płotki, 49 w skoku w dal, 55 na 300 metrów, 101 na 400 metrów, Robert Bieda 31 w biegu na 1000 metrów, 38 na 1500 metrów, 53 na 5000 metrów, 60 na 3000 metrów, 104 na 300 metrów, Norbert Bieda 41 w biegu na 2000 metrów z przeszkodami, Dawid Gacek 79 w pchnięcie kulą 6 kg, Michał Tkaczyk 96 w pchnięciu kulą 6 kg, Bartosz Grzesiak 117 w skoku w dal;juniorki młodsze -  Aneta Kojs 66 w pchnięciu kulą 4 kg; juniorzy młodsi – Franciszek Sutor 45 w biegu na 2000 m z przeszkodami.W Tabelach Open, obejmujących zawodników wszystkich kategorii wiekowych, wśród 100 najlepszych znalazło się trzech naszych zawodników, Wiktor Przybyła zajął 71 miejsce w biegu na 400 metrów przez płotki, Robert Bieda 81 na 1000 metrów, Norbert Bieda 95 na 2000 metrów z przeszkodami.

 

10.02.2012 r. Nowy Targ. Zadania Publiczne Gminy Miasta Nowy Targ.

Burmistrz Miasta Nowy Targ poinformował, że oferta UKS "Gimpel" Nowy Targ pod nazwą "Szkolenie młodzieży w sekcji lekkiej atletyki" nie kwalifikuje się do przyznania dotacji. W wyniku tej decyzji, działalność sekcji w roku 2012 finansowana będzie w całości ze środków wypracowanych przez Zarząd Klubu.

 

13.05.2012 r. Kraków. Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Juniorów Młodszych i Juniorów w Lekkoatletyce.

Juniorzy Uczniowskiego Kubu Sportowego „Gimpel” Nowy Targ zdobyli pięć tytułów Mistrza Województwa. Wygrali: Adam Pawlikowski w rzucie dyskiem 1,75 kg i w pchnięciu kulą 6 kg, Tomasz Brandys w biegu na 100 metrów, Robert Bieda w biegu na 2000 metrów z przeszkodami, sztafeta 4x100 metrów w składzie – Tomasz Brandys, Michał Pyzowski, Franciszek Sutor i Jakub Stojek. Wicemistrzami Województwa zostali: Aneta Kojs w pchnięciu kulą, Franciszek Sutor w biegu na 400 metrów przez płotki, Michał Pyzowski w biegach na 100 i 200 metrów. Brązowy medal zdobył Tomasz Brandys w biegu na 200 metrów. Bartosz Grzesiak był czwarty w skoku w dal, a Jakub Stojek piąty w biegu na 400 metrów. W kategorii juniorek młodszych Anna Nowak zajęła szóste miejsce w biegu na 800 metrów, szóste miejsce zajął również Jan Groński w pchnięciu kulą 5 kg.Zdobycie dziesięciu medali na mistrzostwach województwa przez zawodników Klubu, który nie otrzymał dotąd żadnych dotacji, ani na działalność, ani na płacę dla trenera, to osiągnięcie nie mające sobie równego co najmniej w skali Małopolski. 

 

2-3.06.2012 r. Kraków. Ponadwojewódzkie Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Ponadwojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w Lekkoatletyce.

Juniorzy wygrali w czterech konkurencjach: Aneta Kojs w pchnięciu kulą 4 kg, Robert Bieda w biegu na 2000 metrów z przeszkodami, Patryk Kasprzak, Franciszek Sutor, Michał Pyzowski, Mariusz Pańszczyk w biegu sztafetowym 4x100 metrów, Adam Pawlikowski w rzucie dyskiem 1,75 kg.Drugie miejsca zajęli: Franciszek Sutor w biegu na 400 metrów przez płotki (91,4 cm), Adam Pawlikowski w pchnięciu kulą 6 kg.Franciszek Sutor był trzeci w biegu na 110 metrów przez płotki.Mariusz Pańszczyk w biegu na 100 metrów zajął czwarte miejsce, piąty był Michał Pyzowski, szósty Patryk Kasprzak. Bartosz Grzesiak uplasował się na szóstym miejscu w skoku w dal.W kategorii juniorów młodszych, Jan Groński w pchnięciu kulą 5 kg zajął szóste miejsce.

 

23.06.2012 r. Białystok. Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkoatletyce.

Robert Bieda, wygrał swoją serię w biegu na dystansie 3000 metrów z przeszkodami. Konkurencję przeprowadzono w seriach na czas, ostatecznie zajął szóste miejsce. Jest to najwyżej sklasyfikowany zawodnik naszego Klubu, w historii dotychczasowych startów, w indywidualnej konkurencji w Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce,.

 

15.07.2012r. Ogólnopolski Ranking Ligi Lekkoatletycznej za rok szkolny 2011/2012.

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego ogłosił, na swojej stronie internetowej, wyniki Ogólnopolskiego Rankingu w Korespondencyjnej Lidze Lekkoatletycznej.

Chłopcy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu zajęli 24 miejsce w kategorii open na 347 sklasyfikowanych szkół, a wśród 118 liceów miejsce szóste. O miejscu w Rankingu i braku awansu do ogólnopolskiego finału zadecydowała dyskwalifikacja sztafety 4x100m, za przekroczenie strefy na drugiej zamianie, w drugim rzucie Ligi Wojewódzkiej. Skład drużyny: Mariusz Pańszczyk, Tomasz Brandys, Patryk Kasprzak, Gustaw Tlałka, Tomasz Dyda, Franciszek Sutor, Adrian Krauzowicz, Karol Karpierz, Bartosz Grzesiak, Maciej Stopka – Studencki, Dominik Liszka, Adam Pawlikowski, Michał Tkaczyk, Andrzej Adamczyk, Michał Pyzowski, Norbert Bieda, Robert Bieda, Daniel Mastalski, Marcin Gandera.

Dziewczęta zajęły 120 miejsce na 316 sklasyfikowanych szkół w kategorii open, a wśród 130  liceów 54 miejsce. Skład drużyny: Aneta Budzyk, Katarzyna Pańszczyk, Iga Żegleń, Sabina Kojs, Aneta Kojs, Agnieszka Timek, Aleksandra Nowak, Sabina Szewczyk.

 

3.09.2012 r. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.

W czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 wręczono wyróżnienia uczniom sportowcom biorącym udział w całorocznej rywalizacji o tytuł Najlepszego Lekkoatlety. Ze względu na zmiany organizacyjne w Szkole zrezygnowano z prowadzonej dotąd rywalizacji o tytuł Najsprawniejszego Ucznia. Pierwsze miejsce zajął Adam Pawlikowski, drugie Franciszek Sutor, trzecie Michał Pyzowski, czwarte Tomasz Brandys, piąte Jan Groński. Sportowcom wręczono statuetki symbolizujące konkurencje lekkoatletyczne. Certyfikaty (w formie ozdobnych grawertonów), potwierdzające uzyskanie rezultatu lepszego od rekordu Szkoły otrzymali: Aneta Kojs w pchnięciu kulą 4 kg; Robert Bieda w biegu na 2000 metrów z przeszkodami; Patryk Kasprzak, Franciszek Sutor, Michał Pyzowski, Mariusz Pańszczyk w biegu sztafetowym 4x100 metrów; Adam Pawlikowsk w rzucie dyskiem 2 kg. Nagrody wręczała Pani Maria Kopeć Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w towarzystwie Pani Joanny Jethon – Sułkowskiej Skarbnika UKS "Gimpel" Nowy Targ. Uroczystość prowadził Pan Piotr Jabłoński Prezes UKS "Gimpel" Nowy Targ. Wyróżnienia ufundowała prywatna osoba.

 

31.12.2012 r. Statystyka - Tabele najlepszych Polskich lekkoatletów w roku 2012.

W Tabelach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w gronie 100 najlepszych juniorek i juniorów, sklasyfikowano czterech reprezentantów UKS "Gimpel" w dziesięciu konkurencjach. Juniorki – Aneta Kojs 39 w pchnięciu kulą 4 kg; juniorzy – Robert Bieda dziewiąty w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, 22 w biegu na 2000 metrów z przeszkodami, 53 w biegu na 1500 metrów, Adam Pawlikowski 38 w pchnięciu kulą 6 kg, 51 w rzucie dyskiem 1,75 kg, 20 w rzucie dyskiem 2 kg (wśród juniorów), 24 w pchnięciu kulą 7,26 kg (wśród juniorów), Franciszek Sutor 36 w biegu na 400 metrów przez płotki, 54 w biegu na 110 metrów przez płotki. W Tabelach Open, obejmujących wyniki zawodników wszystkich kategorii wiekowych (seniorzy), wśród 100 najlepszych znaleźli się: Robert Bieda na 35 pozycji w biegu na 3000 metrów z przeszkodami i na 44 w biegu na 2000 metrów z przeszkodami oraz Franciszek Sutor 82 w biegu na 400 metrów przez płotki.

 

5.01.2013 r. Brzeszcze. Halowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Juniorów Młodszych i Juniorów w Lekkoatletyce.

Tytuły Wicemistrzów Województwa zdobyli Michał Pyzowski w biegu na 60 metrów i Adam Pawlikowski w pchnięciu kulą 6 kg. Brązowymi medalistami zostali: Franciszek Sutor w biegu na 60 metrów przez płotki, Jakub Stojek w skoku w dal i Tomasz Baran w pchnięciu kulą 5 kg. Nasi lekkoatleci po raz pierwszy wzięli udział w zawodach przeprowadzonych w hali.

 

12.02.2013 r. Nowy Targ. Zadanie Publiczne Gminy Miasta Nowy Targ.

Burmistrz Miasta Nowy Targ poinformował, że przyznał dotację dla UKS "Gimpel" Nowy Targ w kwocie 1.500 złotych na realizację projektu pod nazwą "Działalność sekcji lekkiej atletyki i promocja Miasta Nowy Targ". Dotację wykorzystano na pokrycie kosztów trzech przejazdów na zawody do Krakowa.

 

6.04.2013 r. Tarnów. Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Biegach Przełajowych.

W kategorii wiekowej juniorek, w biegu na dystansie 2000 metrów, Katarzyna Pańszczyk zajęła drugie miejsce i została Wicemistrzynią Województwa.W kategorii juniorów młodszych, w biegu na dystansie 2000 metrów, Oskar Nowak zajął trzecie miejsce.

 

26.04.2013 r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego przez uczniów klas trzecich.
W czasie uroczystości wręczono wyróżnienia sportowcom reprezentującym Szkołę w zawodach wojewódzkich i ponadwojewódzkich w latach 2010-2013.Certyfikaty (grawertony w etui), potwierdzające uzyskanie rezultatu lepszego od rekordu Szkoły w Lekkoatletyce otrzymali – Aneta Kojs w pchnięciu kulą 4 kg i Michał Pyzowski w biegu na 60 metrów.Nagrody wręczała Pani Maria Kopeć Dyrektor Szkoły, w towarzystwie Pani Joanny Jethon – Sułkowskiej Skarbnika UKS "Gimpel" Nowy Targ. Ceremonię prowadził Pan Piotr Jabłoński Prezes Klubu. Certyfikaty ufundowała prywatna osoba.

1.06.2013 r. Kielce. Eliminacje Strefowe do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Lekkoatletyce.
Tomasz Baran zajął szóste miejsca w pchnięciu kulą 5 kg i w rzucie dyskiem 1,5 kg. W biegach, Małgorzata Cygoń ukończyła 1500 metrów na siódmej pozycji, a Oskar Nowak był ósmy na 2000 metrów z przeszkodami.  

8.06.2013 r. Kraków. Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce.
W kategorii juniorów młodszych, Oskar Nowak zajął pierwsze miejsce w biegu na 1500 metrów, na tym samym dystansie Małgorzata Cygoń zdobyła srebrny medal. W rzucie dyskiem Tomasz Baran był trzeci.Wśród juniorów, Adam Pawlikowski zajął drugie miejsce w pchnięciu kulą 6 kg, a trzecie w rzucie dyskiem 1,75 kg. Na trzecim miejscu uplasował się Michał Pyzowski w biegu na 100 metrów, trzeci był również Jan Groński w pchnięciu kulą 6 kg. 

28.06.2013 r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013.
W czasie uroczystości wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i konkursach oraz reprezentantów Szkoły w zawodach sportowych.Ze względu na zmiany organizacyjne w zakresie wychowania fizycznego, zamiast całorocznego konkursu na Najsprawniejszego Ucznia wprowadzono konkursy na Najlepszą Lekkoatletkę i Najlepszego Lekkoatletę. Najlepszą Lekkoatletką roku szkolnego 2012/2013 została Małgorzata Cygoń. W Konkursie chłopców wygrał Oskar Nowak, drugie miejsce zajął Jan Groński. Certyfikaty potwierdzające uzyskanie rezultatu lepszego od rekordu Szkoły otrzymali - Robert Bieda w biegu na 3000 metrów, Norbert Bieda w biegu na 800 metrów i Daniel Mastalski w maratonie (42 km 195 m).Wyróżnienia wręczała Pani Maria Kopeć Dyrektor Szkoły w towarzystwie Pani Barbary Wcisło Sekretarza UKS "Gimpel" Nowy Targ. Uroczystość wręczania nagród prowadził Pan Piotr Jabłoński Prezes Klubu. Nagrody ufundowała prywatna osoba.

 

7.08.2013 r. Ogólnopolski Ranking Ligi Lekkoatletycznej za rok 2012/2013.

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego ogłosił na stronie internetowej Klasyfikację Ogólnopolskiej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2012/2013. Chłopcy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu zajęli 18 miejsce w kategorii open na 292 sklasyfikowane placówki szkolne, a wśród 97 liceów dziewiąte.

Skład drużyny – Tomasz Brandys, Michał Pyzowski, Oskar Nowak, Maksymilian Florek, Gustaw Tlałka, Franciszek Sutor, Adam Pawlikowski, Jan Groński, Szymon Kojs, Wojciech Urbaniak, Adrian Kopeć, Michał Gawęda, Adrian Sobolak, Jakub Stojek, Walenty Łukasz, Maciej Stopka – Studencki, Wojciech Kozdraś.

Dziewczęta zajęły 51 miejsce na 273 sklasyfikowane drużyny szkolne, a wśród 117 liceów 30. Skład drużyny - Monika Kalata, Justyna Wilczek, Małgorzata Cygoń, Aleksandra Nowak, Sabina Szewczyk, Karolina Kula, Katarzyna Pańszczyk, Anna Truta, Klaudia Wielkiewicz, Aleksandra Szatkowska, Barbara Bala;

 

15.09.2013 r. Mielec. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Lekkoatletyce.

Krzysztof Kosakowski zajął pierwsze miejsce w pchnięciu kulą (5 kg). Uzyskał awans do Mistrzostw Polski Młodzików – Małego Memoriału Janusza Kusocińskiego. W rzucie dyskiem (1 kg) był trzeci. Justyna Baran uplasowała się na 11 miejscu w pchnięciu kulą (3 kg). Zdobyli sześć punktów dla Powiatu, Gminy Miasta Nowy Targ i dla Klubu w ramach, monitorowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Systemu Sportu Młodzieżowego. Obejmuje on współzawodnictwo dzieci i młodzieży we wszystkich dyscyplinach sportu.

 

28.09.2013 r. Radom. Mistrzostwa Polski Młodzików w Lekkoatletyce (Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego).
Krzysztof Kosakowski zajął 13 miejsce w pchnięciu kulą 5 kg.

 

29.11.2013 r. Grand Prix Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Biegach Przełajowych.

Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił na stronie internetowej Klasyfikację Indywidualną Grand Prix w Biegach Przełajowych. Na trasach całego Kraju, w 15 biegach (osiem na wiosnę, siedem w jesieni) wzięło udział kilka tysięcy zawodniczek i zawodników, zrzeszonych i niezrzeszonych. Do końcowej klasyfikacji (open) zaliczano punkty, za cztery najlepsze starty - dwa na wiosnę, dwa w jesieni oraz za rezultat osiągnięty w Mistrzostwach Polski.
Punkty zdobyło 69 zawodniczek, w tym 19 niestowarzyszonych i 50 reprezentujących 27 klubów, wśród mężczyzn 119, w tym 20 niestowarzyszonych i 99 z 47 klubów. Irena Dąbrowska (młodzieżówka) zajęła 37 miejsce, Małgorzata Cygoń 43, a Wiktoria Atanasow Ancew 50 (obie juniorki młodsze), Oskar Nowak 75, Jakub Złahoda 97 (obaj juniorzy młodsi), Robert Bieda 99 (młodzieżowiec).

 

12.12.2013 r. Zarządzenie Nr 0050.Z.173.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2014.

Do Zarządzenia załączono "Wykaz projektów i realizujących je podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2013 w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu”. W kolumnie tabeli pt. Uwagi zapisano: "Komisja proponuje przyznanie dotacji w kwocie 1.500,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenie trenerów. Niska kwota dotacji przyznana jest z uwagi na fakt, iż komisja uznała, iż dotowanie UKS "Gimpel" winno leżeć w gestii Starostwa Powiatowego."
Cytowaną opinię można uznać za oficjalne stanowisko Urzędu Miasta Nowy Targ, pracami Komisji Konkursowej kieruje Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji.
Po raz pierwszy oferta dotycząca lekkiej atletyki uzyskała 58 punktów, przekroczyła kryterium przyznawania dotacji (45 pkt). Wyjaśniły się motywy działania poszczególnych Komisji, zaniżających (od roku 2006) wysokość dofinansowania przedstawianych przez Klub ofert.

 

31.12.2013 r. Statystyka – Tabele najlepszych lekkoatletów w Polsce.

W Tabelach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za rok 2013, w gronie 100 zawodników z najlepszymi rezultatami osiągniętymi w sezonach letnim i halowym, sklasyfikowano dziesięciu reprezentantów UKS "Gimpel" Nowy Targ, w czterech kategoriach wiekowych, w 22 konkurencjach. W sezonie letnim - ośmiu zawodników, w czterech kategoriach wiekowych, w 16 konkurencjach. W sezonie halowym - sześciu zawodników, w dwóch kategoriach wiekowych, w sześciu konkurencjach.
Miejsca zawodników w sezonie letnim, w nawiasach, w województwie.


U16 (młodzicy):
Krzysztof Kosakowski – 25 (1) miejsce w pchnięciu kulą 5 kg, 81 (4) – w rzucie dyskiem 1,5 kg.


U18 (juniorzy młodsi):
Oskar Nowak  - 81 (6) miejsce na 600 metrów, 78 (4) na 1000 metrów, 82 (3) na 1500 metrów, 58 (2) na 2000 metrów z przeszkodami;
Tomasz Baran – 36 (1) miejsce w pchnięciu kulą 5 kg, 83 (3) w rzucie dyskiem 1,5 kg.


U 20 (juniorzy):
Franciszek Sutor – 53 (2) miejsce na 600 metrów;
Adam Pawlikowski – 33 (2) w pchnięciu kulą 6 kg, 66 (2) w rzucie dyskiem 1,75 kg;
Jan Groński – 80 (4) w pchnięciu kulą 6 kg, 91 (7) w rzucie dyskiem 1,75 kg.


U 23 (młodzieżówki):
Irena Dąbrowska – 67 (7) miejsce na 800 metrów, 27 (4) na 1000 metrów;

U 23 (młodzieżowcy):
Robert Bieda – 70 (10) miejsce na 1500 metrów.


Miejsca zawodników w sezonie halowym:
U 18 (juniorzy młodsi) – 81 (9) Oskar Nowak w skoku w dal, 84 (3) Tomasz Baran w pchnięciu kulą 5 kg;
U 20 (juniorzy) – 56 (4) Jakub Stojek w skoku w dal, 60 (5) Michał Pyzowski w skoku w dal, 24 (2) Adam Pawlikowski w pchnięciu kulą 6 kg, 65 (6) Jan Groński w pchnięciu kulą 6 kg.

 

18.02.2014 r. IV Halowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Juniorów Młodszych i Juniorów w Lekkoatletyce.
Złote medale zdobyli miotacze kulą - Krzysztof Kosakowski w kategorii juniorów młodszych (5 kg) i Tomasz Baran w juniorach (6 kg). Małgorzata Cygoń zajęła drugie miejsce w skoku w dal w kategorii juniorek.

 

20.02.2014 r. Pismo Starosty Nowotarskiego PR.004.16.2014. JC.

Zarząd Klubu UKS "Gimpel" Nowy Targ zwrócił się do Starosty Nowotarskiego z prośbą o dofinansowanie kosztów transportu na zawody członków sekcji lekkoatletycznej. Klub potwierdził zabezpieczenie 75% kosztów działalności.
Pełna treść odpowiedzi Starosty: "W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 lutego br. dotyczące wsparcia działalności sekcji lekkoatletycznej UKS "Gimpel” Nowy Targ uprzejmie informuję, iż przedmiotowy wniosek został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Działalność Uczniowskich Klubów Sportowych to doskonała inicjatywa pomagająca rozwijać się i doskonalić umiejętności sportowe wielu uczniów. Cieszy fakt, iż na terenie naszego powiatu działa ich już ponad 80. Z przykrością zawiadamiam, iż Powiat Nowotarski realizuje zadania sportowe, które są ujęte w Kalendarzu Imprez Sportowych przygotowanym przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu po uzgodnieniu z organizacjami i klubami sportowymi. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o braku możliwości pozytywnego rozpatrzenia Państwa wniosku." Podpisał Starosta Krzysztof Faber.

Tak wygląda współpraca kreatywnych, budujących nowoczesną szkołę nauczycieli z urzędnikami i reprezentantami samorządów.

 

22.03.2014 r. Kraków. Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Biegach Przełajowych.

W biegu na dystansie 3000 metrów brązowy medal zdobyła Małgorzata Cygoń, startowała w kategorii juniorek.

 

25.04.2014 r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego przez uczniów klas trzecich.
Uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich zaszczycił obecnością mgr Maciej Jachymiak Wicestarosta Nowotarski. Wręczono liczne wyróżnienia w formie dyplomów. Uhonorowano uczniów, wychowanków klubów sportowych. Wyróżnieni zostali również reprezentanci Szkoły, w tym wychowankowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimpel” Nowy Targ działającego przy I Liceum. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Na podstawie uchwały Zarządu UKS „Gimpel” Nowy Targ, specjalnym wyróżnieniem uhonorowano Jana Grońskiego ucznia klasy III A. Doceniono osiągnięcia i etyczną postawę w czasie trzech lat reprezentowania Szkoły. Na Dyplomie, w formie ozdobnego grawertonu w etui, zamieszczono wyrazy uznania i podziękowania: Za reprezentowanie Szkoły z poczuciem honoru i odpowiedzialności, za niesłabnącego ducha walki o zwycięstwo. Nagrodę ufundowała prywatna osoba.

 

29.04.2014 r. Nowy Targ. Małopolska Licealiada w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

W biegu na dystansie 1500 metrów drugie miejsce zajął Jakub Złahoda, startował w kategorii wiekowej 1997. Oskar Nowak uplasował się na czwartym miejscu w kategorii wiekowej 1996.

 

11.05.2014 r. Mielec. Trójmecz Lekkoatletyczny Juniorów Młodszych z udziałem Województw Podkarpackiego i Świętokrzyskiego.

W Reprezentacji Województwa Małopolskiego wystąpili Krzysztof Kosakowski i Jakub Złahoda. W klasyfikacji meczowej Krzysztof zajął trzecie miejsce w pchnięciu kulą, był najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem Województwa (w tej konkurencji). W rzucie dyskiem uplasował się na siódmej pozycji. Jakub zajął ósme miejsce w biegu na 400 metrów.

 

17.05.2014 r. Kraków. Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Juniorów Młodszych i Juniorów w Lekkoatletyce.

Tomasz Baran (ZST i P ) został Mistrzem Województwa Juniorów w pchnięciu kulą, w rzucie dyskiem zdobył brązowy medal. Jakub Cholewa zajął czwarte miejsce w biegu na 200 i piąte na 100 metrów. Oskar Nowak ukończył bieg na 1500 metrów jako czwarty. W kategorii juniorów młodszych, Krzysztof Kosakowski (G. Łopuszna) zajął drugie miejsca w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem. Jakub Złahoda ukończył biegu na dystansie 400 metrów na czwartym miejscu.

 

17.05.2014 r. Monte Cassino, Włochy. 70 rocznica zakończenia Bitwy o Monte Cassino.

W biegu, upamiętniającym zdobycie wzgórza Monte Cassino, śladem żołnierzy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa,10 kilometrową trasę pokonali Robert Bieda, Karol Karpierz, Franciszek Sutor. Przed startem z Placu Labriola odegrano hymny Polski i Włoch. Biegli w czerwonych koszulkach, na numerach startowych zamieszczono, losowo przydzielone, nazwiska poległych żołnierzy: kaprala podchorążego Patkowskiego, starszego strzelca Pawlickiego, strzelca Pawłowskiego. Meta usytuowana była przy klasztorze Benedyktynów. Następnie uczestników przewieziono na Polski Cmentarz Wojenny, gdzie na mogiłach zapalili znicze. W czasie walk zginęli nowotarżanie - kapitan Józef Kromkay, porucznik Stanisław Kwit i sierżant Józef Rokicki, zginęli też: kapral Eugeniusz Moniak z Zubrzycy Górnej, strzelec Jan Laszczyk ze Szlembarku i strzelec Bolesław Pastuszek z Maniów. W bitwie poległo 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, 345 uznano zaginionych.

Weterani 2. Korpusu Polskiego, uczestnicy bitwy pod Monte Cassino przekazali młodzieży zadanie kontynuacji tradycji i etosu ich formacji. "My, trwający w służbie weterani walk o niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą Polską, my szczęśliwi, bośmy dożyli suwerennej Ojczyzny, zgromadzeni na Monte Cassino, przy grobach naszych dowódców i kolegów, chcemy dziś, w 70. rocznicę owianych legendą heroicznych bojów o otwarcie drogi do Rzymu, dopełnić przesłania z 1969 roku. Tym samym przekazujemy opiekę nad tą świętą narodową nekropolią, nad etosem i tradycją 2. Korpusu Polskiego młodzieży z wolnej Polski" - powiedział porucznik Edmund Szymczak, uczestnik bitwy o Monte Cassino, żołnierz 2. Korpusu. (PAP)


17.05.2014 r. Monte Cassino, Włochy. Bieg dla uczczenia 70 rocznicy zakończenia Bitwy o Monte Cassino.

W biegu wzięło udział ponad 1200 zawodników (PAP), sklasyfikowano 998. Trasa wynosiła równe 10 km i była atestowana. Wygrał Jaouad Zain (Maroko) 35.20, drugi dobiegł Paul Kipchumba Sugut (Kenia) 35.25, na trzeciej pozycji ukończył bieg Adam Nowicki (Polska) 35.57.

W kategorii open Robert Bieda zajął 46 miejsce, wśród mężczyzn 44, w kategorii wiekowej do 35 lat (167 zawodników) – 26. Przebiegł dystans w czasie 00:43:36, jest to pierwsze osiągnięcie zawodnika UKS "Gimpel" Nowy Targ w biegu ulicznym na tym dystansie. Karol Karpierz został sklasyfikowany, odpowiednio na 60, 57 i 28 pozycji, uzyskał rezultat 00:45:07, a Franciszek Sutor uplasował się w trzech klasyfikacjach, na 130 miejscu, 119, 44, z czasem 49.07. Nasi zawodnicy reprezentowali I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. W biegu uczestniczyło wielu lekkoatletów, olimpijczycy, reprezentanci różnych dyscyplin sportu.

Inicjatorką wyjazdu reprezentantów Nowego Targu była pani Jadwiga Nieckarz, która pokryła również część kosztów. Przejazdy ufundowało Starostwo Nowotarskie. Wyjazd reprezentantów Liceum monitorowała pani Maria Kopeć dyrektor Szkoły.

 

7.06.2014 r. Kraków. Otwarte Mistrzostwa Krakowa Młodzików w Lekkoatletyce.

W rzucie dyskiem Justyna Baran zajęła trzecie miejsce, a w pchnięciu kulą szóste.

 

27.06.2014 r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014.
Laureatami całorocznych konkursów na Najlepszą Lekkoatletkę i Najlepszego Lekkoatletę roku szkolnego 2013/2014 zostali: Małgorzata Cygoń i Oskar Nowak, drugie miejsce zajął Jakub Złahoda. Wyróżnionym wręczono okazałe puchary oraz książki, ofiarowane przez autorkę Marię Pawluśkiewicz, „Kronika Narciarstwa Nowotarskiego 1910-2000” i wydawnictwo jubileuszowe "50-lat Klubu Sportowego 'Gorce'" Andrzeja Wolskiego i Tomasza Wolskiego, ufundowane przez Józefa Guzika prezesa KS „Gorce”. Certyfikat ustanowienia rekordu Szkoły otrzymał Oskar Nowak, poprawił rekord w biegu na dystansie 600 metrów. Nagrody, puchary i certyfikat, ufundowała prywatna osoba.

 

Sierpień 2014 r. Ogólnopolski Ranking Ligi Lekkoatletycznej za rok szkolny 2013/2014.
Chłopcy zajęli 29 miejsce w kategorii open (w tym czteroletnie szkoły) na 271 sklasyfikowanych placówek, wśród 97 liceów i zespołów szkół ogólnokształcących uplasowali się na 12 miejscu. Wystąpili w składzie: Jakub Cholewa, Damian Bury, Walenty Łukasz, Oskar Nowak, Mateusz Bukowski, Artur Jankowski, Jakub Złahoda, Łukasz Widurski, Maksymilian Florek, Wojciech Domalik, Szymon Kojs, Jan Groński, Filip Rogal, Wojciech Urbaniak, Andrzej Pudzisz.
Dziewczęta startowały w pierwszym rzucie Ligi, zajęły 114 miejsce na 200 sklasyfikowanych szkół. Wśród 84 liceów i zespołów szkół ogólnokształcących uplasowały się na 57 pozycji.
Wystąpiły w składzie: Justyna Wilczek, Katarzyna Pańszczyk, Karolina Chmiel, Aneta Brodowska, Małgorzata Cygoń, Kinga Głąbińska, Małgorzata Piszczek, Karolina Kula, Klaudia Śledź, Małgorzata Jąkała;

 

11.10.2014 r. Nowy Targ. Turniej w Piłce Siatkowej z okazji 110-lecia Szkoły.

Z okazji 110-lecia Liceum i Gimnazjum, w sali sportowej I Liceum rozegrano towarzyskie spotkanie w piłce siatkowej drużyny Absolwentek i reprezentantek Liceum oraz turniej mężczyzn z udziałem Absolwentów i dwóch zespołów Liceum. W meczu pań Absolwentki wygrały w stosunku 3:0. W Turnieju mężczyzn pierwsze miejsce zajęli Absolwenci, pokonali młodzieżowy zespół I LO 2:0 i reprezentację Liceum 2:1. Drugie miejsce zajęli gospodarze turnieju pokonując młodszych kolegów 2:0.
Mecze odbyły się w atmosferze przyjaźni i radości ze spotkania. Absolwenci Liceum, a także innych szkół ponadgimnazjalnych, przez okres nauki w Nowym Targu byli uczestnikami zajęć pozalekcyjnych. Nadal utrzymują kontakt ze Szkołą, uczestniczą w treningach, są współorganizatorami turniejów w piłce siatkowej.

Wszyscy uczestnicy zawodów oraz opiekunowie i sędziowie otrzymali pamiątkowe, złote medale, na których zamieszczono logo Szkoły i napis 110-LECIE I LO IM. SEWERYNA GOSZCZYŃSKIEGO W NOWYM TARGU 11.10.2014 R. Rada Rodziców ufundowała również puchar, na którym będzie zamieszczona tabliczka z nazwiskami uczestników i organizatorów tej imprezy. Zawodników dekorowali: Maria Kopeć, Franciszek Janczy, Jerzy Kolaska, Wojciech Tischner, obecni i byli dyrektorzy Szkoły.

Pulę nagród przygotowali Maria Kopeć i Wojciech Tischner, dyrektorzy Szkoły. Organizatorami imprezy byli Barbara Wcisło i Piotr Jabłoński, członkowie Zarządu UKS "Gimpel" Nowy Targ działającego przy Liceum. Zawody współorganizowali Monika Posmyk i Wojciech Mrożek, członkowie Sekcji Sportowej Absolwentów przy UKS "Gimpel" Nowy Targ. Drużyny Licealistów przygotowali Barbara Wcisło, Piotr Jabłoński i Szymon Pohrebny. Sekretariat prowadziły: Monika Posmyk, Karolina Szoblik, Julia Krempaska, Magdalena Jaróg.


Składy drużyn:

Absolwentki – Karolina Szoblik, Monika Posmyk, Sabina Kojs, Sylwia Jurkowska, Oksana Pugach, Kinga Batkiewicz - Pieprzak, Joanna Rymarczyk – Panczakiewicz;

I Liceum – Aleksandra Wojtaszek, Magdalena Waniczek, Anna Truta, Natalia Jaróg, Alicja Kojs, Justyna Jachera, Justyna Fudala, Magdalena Wysoczyńska, Dominika Chmiel;

Absolwenci – Dawid Bulanda, Tomasz Kudasik, Wojciech Mrożek, Łukasz Jurek, Piotr Nenko, Grzegorz Gołczyński, Wojciech Kozdraś;

Reprezentacja I Liceum – Oskar Nowak, Hubert Derebas, Hubert Borowski, Marcin Blicharski, Dariusz Bednarczyk, Marcin Bednarczyk, Szymon Walczak, Jakub Złydaszyk;

II drużyna Liceum – Bartosz Duda, Mikołaj Głodziak, Jacek Chowaniec, Tomasz Borowicz, Konrad Stach, Hubert Danielewicz.

 

23.10.2014 r. Kraków. Indywidualna Małopolska Licealiada Juniorek i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce.

Mistrzyniami Małopolskiej Licealiady zostały uczestniczki biegu sztafetowego 4x100 metrów: Paulina Pawlikowska, Kaja Kapłon, Magdalena Jaróg, Aleksandra Misiura.
Srebrne medale zdobyli – Urszula Tokarczyk w biegu na 400 metrów i Krzysztof Kosakowski w pchnięciu kulą 3 kg.
Czwarte miejsce w biegu na 200 metrów zajął Szymon Waksmundzki.

31.12.2014 r. Statystyka – Tabele najlepszych lekkoatletów w Polsce.

W Tabelach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za rok 2014, w gronie 100 zawodników z najlepszymi rezultatami w sezonach letnim i halowym, sklasyfikowano ośmiu reprezentantów UKS „Gimpel” Nowy Targ, w pięciu kategoriach wiekowych w 16 konkurencjach. W sezonie letnim – siedmiu zawodników, w czterech kategoriach wiekowych, w dziesięciu konkurencjach, w halowym - sześciu zawodników, w trzech kategoriach wiekowych, w sześciu konkurencjach.

 

Sezon letni 2014 r.

U16 (młodziczki):

Justyna Baran – 95 miejsce w rzucie dyskiem 0,75 kg.

U20 (juniorki i juniorzy):

Małgorzata Cygoń – 44 miejsce na 1000 metrów;

Oskar Nowak – 97 miejsce w biegu na 1000 metrów:

Tomasz Baran – 40 miejsce w pchnięciu kulą 6 kg, 59 w rzucie dyskiem 1,75 kg:

Jan Groński – 80 miejsce w pchnięciu kulą 6 kg, 83 w rzucie dyskiem 1,75 kg;

Dawid Janczy – 92 miejsce w pchnięciu kulą 6 kg.

U23 (młodzieżowcy):

Robert Bieda - 26 miejsce na 1000 metrów.

Seniorzy:

Robert Bieda – 47 miejsce na 1000 metrów.


Sezon halowy:

U16 (młodziczki):

Justyna Baran – 61 miejsce w pchnięciu kulą 3 kg;

U18 (juniorzy młodsi):

Krzysztof Kosakowski – 47 miejsce w pchnięciu kulą 5 kg.

U 20 (juniorki i juniorzy):

Małgorzata Cygoń – 65 miejsce w skoku w dal;

Oskar Nowak – 62 miejsce w skoku w dal;

Tomasz Baran – 23 miejsce w pchnięciu kulą;

Jan Groński – 49 miejsce w pchnięciu kulą 6 kg.

 

31.01.2015 r. Nowy Targ – IV Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków UKS „Gimpel” Nowy Targ.
W budynku Szkoły przeprowadzono IV Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków UKS „Gimpel” Nowy Targ.
Zarząd Klubu ukonstytuował się w składzie: Piotr Jabłoński – prezes, Barbara Wcisło – sekretarz, Joanna Jethon Sułkowska – skarbnik.
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Ewa Kolasa – przewodnicząca, Agnieszka Paprocka Maciaś – sekretarz, Szymon Pohrebny członek Komisji.

 

7.02.2015 r.. V Halowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Juniorów Młodszych i Juniorów w Lekkoatletyce.
Złoty medal w kategorii juniorów młodszych zdobył Krzysztof Kosakowski w pchnięciu kulą 5 kg. Magdalena Wysoczyńska zajęła drugie miejsce w skoku w dal juniorek. Adrian Sobolak uplasował się na trzeciej pozycji w biegu juniorów na 60 metrów przez płotki.
Czwarte miejsca zajęli: juniorka młodsza - Aleksandra Misiura w skoku w dal; juniorka i junior- Justyna Jachera i Jakub Złahoda w biegu na 60 metrów przez płotki.

 

28.03.2015 r. Kraków. Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Biegach Przełajowych Seniorów.
W biegu na dystansie 3000 metrów Irena Dąbrowska zajęła piąte miejsce. Robert Bieda uplasował się na szóstym miejscu w biegu na 4000 metrów.

 

11.04.2015 r. Kraków. Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Biegach Przełajowych Juniorów i Juniorów Młodszych.
W kategorii juniorek, w biegu na dystansie 2000 metrów, pierwsze miejsce zajęła Justyna Jachera, drugie Karolina Dąbrowska. Na czwartym miejscu, w biegu na dystansie 3000 metrów juniorek młodszych, uplasowała się Urszula Tokarczyk.
Oskar Nowak zajął czwarte miejsce wśród juniorów w biegu na 4000 metrów. Na dystansie 2000 metrów Szymon Waksmundzki uplasował się na piątej pozycji. Juniorzy młodsi - Dawid Pulit i Norbert Raducki w biegu na 4000 metrów zajęli piąte i szóste miejsce.

 

11.04.2015 r. Łódź. Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych.
W zawodach startowała absolwentka I Liceum, zawodniczka UKS „Gimpel” Irena Dąbrowska, reprezentowała Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Na dystansie 6 km zajęła 41 miejsce w gronie 103 rywalek, drużynowo 8 miejsce, startowało 47 uczelni.

 

24.04.2015 r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego przez uczniów klas trzecich.

W czasie uroczystości wręczono wyróżnienia sportowcom reprezentującym Szkołę w zawodach wojewódzkich i ponadwojewódzkich w latach 2012-2015. Certyfikat, potwierdzający uzyskanie rezultatu lepszego od rekordu Szkoły w biegu na 60 metrów przez płotki, otrzymał Adrian Sobolak. Oskara Nowaka wyróżniono Honorowym Dyplomem: Za reprezentowanie Szkoły z poczuciem honoru i odpowiedzialności, za niesłabnącego ducha walki o zwycięstwo.

Certyfikat i dyplom ufundowała prywatna osoba.

 

 

25.04.2015 r. Bydgoszcz. V Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Biegach Przełajowych.
Tytuł Wicemistrza Polski Szkół Medycznych zdobył Robert Bieda, zawodnik UKS „Gimpel”, absolwent I Liceum, student Akademii Medycznej w Krakowie. Drużynowo zajął pierwsze miejsce. Startowało 46 zawodników z 9 uczelni.


29.04.2015 r. Nowy Targ. Małopolska Licealiada w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

W kategorii wiekowej 1998, Urszula Tokarczyk zajęła czwarte miejsce, a Aleksandra Misiura piąte. Oskar Nowak, w kategorii 1996, uplasował się na czwartym miejscu, a Szymon Waksmundzki (1997) ukończył bieg na dziesiątym miejscu. Dziewczęta biegały na 1000, a chłopcy na 1500 metrów.

 

9.05.2015 r. Kraków. Trójmecz Lekkoatletyczny województw Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Małopolskiego Juniorów Młodszych.
W wygranej drużyny Województwa Małopolskiego udział mieli - Krzysztof Kosakowski, który zajął pierwsze miejsce w pchnięciu kula i Julia Krempaska piąta w biegu na 100 metrów przez płotki.
W Mitingu Lekkoatletycznym, w kategorii juniorów młodszych, Krzysztof Kosakowski zajął czwarte miejsce w rzucie dyskiem, Klaudia Kmin szóste w pchnięciu kulą, Sabina Krupa ósme w pchnięciu kulą, Dawid Pulit ósme w biegu na 800 metrów.

 

22-23.05.2015 r. Łódź. Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce.
W zawodach startował Dawid Wojtaszek, absolwent I Liceum, były zawodnik UKS „Gimpel”. W pchnięciu kulą zajął 13 miejsce w gronie 57 rywali, w rzucie dyskiem uplasował się na 15 miejscu wśród 49 zawodników.

 

23.05.2015 r. Sosnowiec. Liga Juniorów w Lekkoatletyce, grupa "D".
Był to pierwszy występ w Lidze, po ponad 25 letniej przerwie, drużyny z Nowego Targu. Poprzednio, w ligowej rywalizacji brała udział drużyna KS "Gorce" Nowy Targ. UKS "Gimpel" Nowy Targ zajął trzynaste miejsce w grupie i 41 w Polsce. W drużynie wystąpili: Aleksandra Misiura, Magdalena Wysoczyńska, Julia Krempaska, Magdalena Jaróg, Urszula Tokarczyk, Karolina Dąbrowska, Alicja Kojs, Klaudia Kmin, Jakub Cholewa, Daniel Jendrusiak, Szymon Waksmundzki, Oskar Nowak, Jakub Złahoda, Kamil Jaworski, Dawid Pulit, Norbert Raducki, Adrian Sobolak.
Koszty przejazdu i udziału w zawodach pokrył prywatny darczyńca.

 

31.05.2015 r. Kraków. Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce.
Medale zdobyli: złote - juniorzy – Magdalena Wysoczyńska w skoku w dal i Oskar Nowak w biegu na 800 metrów, juniorzy młodsi - Julia Krempaska w biegu na 400 metrów przez płotki, sztafeta 4x400 metrów w składzie Daniel Jendrusiak, Dawid Pulit, Jakub Złydaszyk, Kamil Jaworski; srebrne - juniorzy młodsi - Dawid Pulit w biegu na 800 metrów i Krzysztof Kosakowski w rzucie dyskiem; brązowe - juniorzy młodsi - Natalia Atanasow Ancew w biegu na 3000 metrów i Krzysztof Kosakowski w pchnięciu kulą. Miejsca pozostałych zawodników: juniorki młodsze – 6. Magdalena Jaróg na 100 metrów i 4. w skoku w dal, 4. Urszula Tokarczyk na 400 metrów, 5. Alicja Kojs na 100 metrów przez płotki, 6. Julia Krempaska na 100 metrów przez płotki; juniorki – 9. Magdalena Wysoczyńska na 100 metrów; juniorzy młodsi – 5. Jakub Złydaszyk w skoku w dal, 8. Kamil Jaworski w skoku w dal i 9. w biegu na 200 metrów, 9. Daniel Jendrusiak na 100 metrów i 9. w skoku w dal, 7. Norbert Raducki w pchnięciu kulą.

 


26.06.2015 r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015.

W czasie uroczystości wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, w konkursach, olimpiadach oraz reprezentantów Szkoły w zawodach sportowych. Pucharami uhonorowano: Paulinę Pawlikowską, Aleksandrę Misiurę, Magdalenę Jaróg, Julię Krempaską, Urszulę Tokarczyk, Julię Szymusiak, Kaję Kapłon, Klaudię Kmin, Magdalenę Wysoczyńską, Justynę Jacherę, Jakuba Złahodę, Szymona Waksmundzkiego, Kamila Waksmundzkiego, Huberta Derebasa, Norberta Raduckiego, Kamila Jaworskiego, Jakuba Złydaszyka, Krzysztofa Kosakowskiego, Dawida Pulita, Antoniego Pietrzaka, Macieja Fryźlewicza. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Wręczono certyfikaty potwierdzające uzyskanie rezultatu lepszego od dotychczasowego rekordu Szkoły. Po raz pierwszy otrzymali je również juniorzy młodsi, w specyficznych dla tej kategorii wiekowej konkurencjach, np. ze względu na wysokość płotków, wagę sprzętu. Certyfikaty otrzymali: Aleksandra Misiura w biegu na 60 metrów juniorek młodszych i juniorek, Julia Krempaska w biegu na 100 metrów przez płotki juniorek młodszych, Natalia Atanasow Ancew w biegu na 3000 metrów juniorek młodszych i juniorek, Klaudia Kmin w pchnięciu kulą 3 kg juniorek młodszych, Krzysztof Kosakowski w pchnięciu kulą 5 kg juniorów młodszych, Oskar Nowak w biegach na 600 i 800 metrów. Nagrody ufundowała prywatna osoba.

 

20.07.2015 r. Ogólnopolski Ranking Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2014/2015.

Chłopcy zajęli 25 miejsce w kategorii open (w tym czteroletnie szkoły) na 268 sklasyfikowanych placówek. Wśród 95 liceów (w tym szkoły mistrzostwa sportowego) i zespołów szkół ogólnokształcących uplasowali się na 12 miejscu.

Dziewczęta zajęły 35 miejsce na 237 sklasyfikowanych szkół, a wśród 102 liceów i zespołów szkół ogólnokształcących - 26.

Drużyny wystąpiły w składach:

dziewczęta – Magdalena Jaróg, Justyna Wilczek, Paulina Pawlikowska, Urszula Tokarczyk, Natalia Pańszczyk, Julia Krempaska, Klaudia Dziubińska, Julia Szymusiak, Karolina Dąbrowska, Małgorzata Cygoń, Aleksandra Misiura, Magdalena Wysoczyńska, Anna Truty, Justyna Jachera, Alicja Kojs, Karolina Majerczak, Klaudia Kmin, Natalia Atanasow Ancew, Sabina Krupa;

chłopcy – Szymon Waksmundzki, Daniel Jendrusiak, Jakub Cholewa, Dariusz Bednarczyk, Damian Bury, Jakub Złahoda, Kamil Jaworski, Dawid Pulit, Kamil Waksmundzki, Oskar Nowak, Antoni Pietrzak, Adrian Sobolak, Wojciech Trojnarski, Jakub Złydaszyk, Jan Pierwoła, Łukasz Foltyn, Jakub Nowobilski, Krzysztof Kosakowski, Norbert Raducki, Hubert Derebas, Dawid Janczy.

7.10.2015 r. Nowy Targ. Małopolska Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
W gronie 27 sztafet uczennice naszej Szkoły zajęły pierwsze miejsce. Ten historyczny sukces, odniosły: Julia Szymusiak, Alicja Czyszczoń, Magdalena Ziemianek, Justyna Jachera, Joanna Rypel, Julia Sproch, Weronika Florek, Karolina Dąbrowska, Urszula Tokarczyk, Aleksandra Misiura, opiekun Ewa Kolasa. Piąte miejsce zajęli chłopcy, jest to drugi wynik w historii występów od reformy administracyjnej. Na sukces pracowali: Maciej Jeziorczak, Adrian Duda, Wojciech Trojnarski, Gabriel Duda, Dariusz Bednarczyk, Maciej Fryźlewicz, Damian Handzel, Kamil Jaworski, Bartłomiej Chowaniec, Szymon Waksmundzki.

 

23.10.2015 r. Indywidualna Małopolska Licealiada Juniorek i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce.
Zawody przeprowadzono w siedmiu konkurencjach indywidualnych i w sztafetach 4x100metrów. Nasi reprezentanci zdobyli trzy medale, jeden dziewczęta, dwa chłopcy. Wygrała sztafeta 4x100 metrów, w składzie Ksenia Olcoń, Kaja Kapłon, Magdalena Jaróg, Aleksandra Misiura, trener Wojciech Tischner. Na czwartych miejscach, uplasowały się: Aleksandra Misiura w biegu na 100 metrów, Magdalena Jaróg na 200 metrów, Urszula Tokarczyk na 800 metrów. Miejsca pozostałych zawodniczek: 6. Magdalena Jaróg na 100 m, 5. Aleksandra Misiura w skoku w dal; 5. Alicja Kojs w rzucie oszczepem. Wicemistrzem Małopolskiej Licealiady został Krzysztof Kosakowskw pchnięciu kulą 5 kg. W biegu na 1500 metrów Bartłomiej Chowaniec zajął trzecie miejsce. Na czwartych miejscach uplasowali się Kamil Jaworski w biegu na 400 metrów i Krzysztof Kosakowski w rzucie oszczepem.

 

24.10.2015 r. Kraków. Finał Krakowskiego Festiwalu Biegów Przełajowych.
Po sześciu biegach (trzy na wiosnę, trzy w jesieni), które przeprowadzono na terenach zielonych AWF Kraków i Muzeum Lotnictwa, wyłoniono zwycięzców w 18 kategoriach wiekowych. Zawodnicy UKS „Gimpel” Nowy Targ startowali w czterech młodzieżowych i w obu kategoriach seniorów. Wygrali: Justyna Jachera, Oskar Nowak i Dawid Pulit, na trzecim stopniu podium stanęła juniorka Karolina Dąbrowska. Irena Dąbrowska startująca w kategorii seniorek, sklasyfikowana została na drugiej pozycji. Miejsca reprezentantów Klubu, w nawiasach ilość startów: juniorki młodsze (3000 metrów)– 5. Urszula Tokarczyk 59 pkt (5), 12. Julia Sproch 20 pkt (2); juniorki – 1. Justyna Jachera 78 pkt (5), 3. Karolina Dąbrowska 70 pkt (5); seniorki – 2. Irena Dąbrowska 68 pkt (5); juniorzy młodsi (4000 metrów) – 1. Dawid Pulit 73 pkt (6), 6. Norbert Raducki 37 pkt (3), 12. Kamil Jaworski 20 pkt (2); juniorzy – 1. Oskar Nowak 89 pkt (6), 11. Szymon Waksmundzki 13 pkt (1); seniorzy – 7. Robert Bieda 28 pkt (2) UKS „Gimpel” Nowy Targ.

 

31.12.2015 r. Statystyka - Tabele 100 najlepszych lekkoatletów w Polsce – 2015.
W gronie 100 zawodników z najlepszymi rezultatami w sezonach letnim i halowym, sklasyfikowano 14 reprezentantów UKS „Gimpel” Nowy Targ, w czterech kategoriach, w 23 konkurencjach. W sezonie letnim – siedmiu zawodników, w czterech kategoriach wiekowych, w jedenastu konkurencjach, w halowym - jedenastu zawodników, w czterech kategoriach, w dwunastu konkurencjach.

 

Sezon letni 2015 r.

U18 (juniorki i juniorzy młodsi):

Natalia Atanasow Ancew – 68 miejsce w biegu na 3000 metrów;
Julia Krempaska – 84 miejsce w biegu na 400 metrów przez płotki;
Krzysztof Kosakowski – 54 miejsce w rzucie dyskiem 1,5 kg;
Krzysztof Kosakowski – 56 miejsce w pchnięciu kula 5 kg.


U20 (juniorki i juniorzy):

Karolina Dąbrowska – 95 miejsce w biegu na 1500 metrów;
Oskar Nowak – 29 miejsce w biegu na 600 metrów;
Jakub Złahoda – 39 miejsce w biegu na 600 metrów;
Oskar Nowak – 44 miejsce w biegu na 400 metrów przez płotki;
Adrian Sobolak – 49 miejsce w biegu na 400 metrów przez płotki;
Oskar Nowak – 78 miejsce w biegu na 800 metrów;
Adrian Sobolak – 81 miejsce w skoku w dal.

 

Sezon halowy 2015 r.

U18 (juniorki młodsze):

Klaudia Kmin – 84 miejsce w pchnięciu kula 3 kg;
Urszula Tokarczyk - 97 miejsce w pchnięciu kulą 3 kg;
Aleksandra Misiura – 100 miejsce w skoku w dal;
Krzysztof Kosakowski – 28 miejsce w pchnięciu kulą 5 kg.

U 20 (juniorki i juniorzy):

Justyna Jachera – 42 miejsce w biegu na 60 m przez płotki;
Magdalena Wysoczyńska – 52 miejsce w skoku w dal;
Oskar Nowak – 57 miejsce w skoku w dal;
Szymon Waksmundzki 58 miejsce w skoku w dal;
Adrian Sobolak – 59 miejsce w skoku w dal;
Jakub Cholewa - 71 miejsce w skoku w dal;
Adrian Sobolak – 55 miejsce w biegu na 60 m przez płotki;
Jakub Złahoda – 57 miejsce w biegu na 60 m przez płotki.

 

7.02.2016 r. Brzeszcze. VI Halowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Lekkoatletyce.

Medale zdobyli juniorzy. Dawid Pulit wygrał konkurs trójskoku, w skoku w dal był szósty. Brązowy medal w biegu na 60 metrów przez płotki (99 cm) zdobył Jakub Złahoda. W biegu płaskim na 60 metrów zajął ósme miejsce. Na czwartej pozycji ukończyła konkurs pchnięcia kulą (4 kg) Sabina Krupa.
W kategorii juniorów młodszych najwyższe lokaty uzyskali: 4. Magdalena Kucińska w skoku w dal, 7. Weronika Florek w biegu na 60 m przez płotki, 6. Michał Kuciński w skoku w dal, 8. Kamil Tylka w skoku w dal.


16.04.2016 r. Tarnów. Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

W kategorii juniorek, Urszula Tokarczyk zajęła trzecie miejsce na dystansie 2000 metrów, jako piąta ukończyła bieg Julia Szymusiak. Brązowy medal w kategorii seniorów, na 4000 metrów, zdobył Oskar Nowak.
Wśród juniorek młodszych, na dystansie 3000 metrów, piąta była Joanna Rypel, a szósta Julia Sproch.
Młodsi juniorzy zajęli siódme miejsca, Bartłomiej Chowaniec na 2000, a Gabriel Duda na 3000 metrów.


22.04.2016 r. Nowy Targ. Małopolska Liceliada w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

Zawody odbyły się w nowej formule. Oddzielnie startowali zawodnicy posiadające licencje PZLA i bez licencji. Członkowie UKS „Gimpel” Nowy Targ startowali w gronie zawodników z licencjami, W kategorii juniorek trzecie miejsce i brązowy medal zdobyła Urszula Tokarczyk. Wśród juniorek młodszych Joanna Rypel zajęła szóste miejsce, ósma była Weronika Florek.
Brązowy medal wywalczył junior młodszy Bartłomiej Chowaniec. W kategorii wiekowej 1996-97, czyli wśród seniorów i juniorów, czwarte miejsce zajął Szymon Waksmundzki.
Dziewczęta miały do pokonania 1000, a chłopcy 1500 metrów.


24.04.2016 r. Łódź. Finał Krajowy Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych „Vena Cross”.

Mistrzostwa Polski przeprowadzono w Łodzi, na ulicy Piotrkowskie, w formule 8x800 metrów. Dziewczęta zajęły ósme miejsce. Wystąpiły w składzie: Urszula Tokarczyk, Julia Szymusiak, Karolina Dąbrowska, Julia Sproch, Weronika Florek, Małgorzata Łopata, Joanna Rypel, Aleksandra Misiura, Magdalena Wyszyńska, trenerem i opiekunem był Piotr Jabłoński.


10.05.2016 r. Nowy Targ. Burmistrz Miasta Nowy Targ.

4.05.2016 r. Zarząd UKS „Gimpel” Nowy Targ zwrócił się do Burmistrza Miasta Nowy Targ z prośbą o dofinansowanie, w ramach oferty złożonej w trybie „małych grantów”, kosztów przejazdu zawodników na cztery zawody lekkoatletyczne, w tym na Ogólnopolską Ligę Juniorów w Sosnowcu.
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta Nowy Targ, pismem KSiP.4526.1.43.2016, poinformował: „ … iż w/w oferta nie uzyskała akceptacji Burmistrza Miasta Nowy Targ.”
Wszystkie koszty związane z udziałem w zawodach pokrył trener sekcji lekkoatletycznej.


15.05.2016 r. Kraków. Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce.

Reprezentanci UKS „Gimpel” Nowy Targ zdobyli, łącznie w obu kategoriach, 10 medali, cztery złote, pięć srebrnych i jeden brązowy.
Mistrzyniami Województwa zostały juniorki młodsze Weronika Florek, Małgorzata Łopata, Ksenia Olcoń, Joanna Rypel w biegu sztafetowym 4x400 metrów oraz juniorka Magdalena Wysoczyńska w skoku w dal. Dwa złote medale zdobył junior Krzysztof Kosakowski, który wygrał w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem.
Drugie miejsca zajęli, juniorki i juniorzy, Julia Szymusiak w biegu na 400 metrów, Alicja Kojs w rzucie oszczepem, Dawid Pulit w trójskoku i Norbert Raducki w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem. Jako trzecia ukończyła bieg na 800 metrów Urszula Tokarczyk.
Czwarte miejsca zajęły juniorki młodsze, Joanna Rypel w biegu na 400 metrów juniorek młodszych, Weronika Florek w pchnięciu kulą 3 kg oraz juniorka Sabina Krupa w pchnięciu kulą 4 kg.
W finałach startowali również: 5. Dawid Pulit w skoku w dal, 7. Bartłomiej Chowaniec w biegu na 1500 metrów juniorów młodszych.


21.05.2016 r. Sosnowiec. Ogólnopolska Liga Lekkoatletyczna Juniorów, grupa II.

UKS „Gimpel” Nowy Targ zajął 36 miejsce w Polsce. Najwyżej oceniane, według tabel punktowych, rezultaty osiągnęli: Krzysztof Kosakowski w pchnięciu kulą 6 kg - 11.95 m – 96 pkt, Szymon Waksmundzki na 100 m – 11.93 – 90, Daniel Jendrusiak na 100 m – 12,12 – 90,
Bartłomiej Chowaniec na 800 m – 2:05.81 – 80, Norbert Raducki w kuli 6 kg – 10,52 – 77, Kamil Jaworski na 200 m – 25.08 – 77, sztafeta 4x400 m mężczyzn – 3:57.95 – 73, Kenia Olcoń na 200 m – 30.09 – 70 pkt. Punkty zdobyli również: Jakub Złahoda, Jakub Złydaszyk, Klaudia Kmin, Maciej Jeziorczak, Joanna Rypel, Małgorzata Łopata, Anna Podmańska, Małgorzata Jaróg, Michał Kuciński, sztafeta 4x400 m kobiet, Dawid Pulit, Julia Sproch, Magdalena Kucińska, Julia Krempaska, Alicja Kojs, Sabina Krupa, Magdalena Wysoczyńska. UKS „Gimpel” wykorzystał pełny limit startowy – 25 rezultatów.


25.05.2016 r. Kraków. Małopolska Licealiada, Finał Ligi Lekkoatletycznej.

Dziewczęta, poprawiły wynik z pierwszego rzutu o 27 pkt (1118+1145) i utrzymały trzecie miejsce.
Sukces drużyny wywalczyły (dwa rezultaty punktowe dotyczą pierwszego rzutu Ligi, dwa następne drugiego): 100 metrów – Ksenia Olcoń 116, Magdalena Jaróg 112, Anna Szewczyk 126, Magdalena Łopata 111; 4x100 metrów – 117, 114; 400 metrów – Natalia Pańszczyk 90, Kaja Kapłon 82, Joanna Rypel 100, Weronika Florek 92; 800 metrów – Urszula Tokarczyk 101, Julia Szymusiak 78, Urszula Tokarczyk 88, Julia Szymusiak 78; pchnięcie kulą Klaudia Kmin 118, Karolina Majerczak 112, Klaudia Kmin 118, Sabina Krupa 113; skok w dal – Aleksandra Misiura 106, Magdalena Kucińska 86, Aleksandra Misiura 110, Magdalena Kucińska 95.
Chłopcy zajęli siódme miejsce.
Po raz pierwszy uhonorowano medalami najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach. Medale zdobyli: srebrny Krzysztof Kosakowski w pchnięciu kulą, brązowe - Anna Szewczyk w biegu na 100 metrów i sztafeta 4x100m w składzie Magdalena Jaróg, Małgorzata Łopata, Anna Szewczyk, Aleksandra Misiura.


3-4.06.2016 r. Łódź. Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce.

Robert Bieda, reprezentujący Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w biegu na 400 metrów uzyskał rezultat 51.58, w gronie 86 sklasyfikowanych rywali, zajął 36 miejsce. W drugim dniu wygrał swoją serię w biegu na 800 metrów z czasem 1:55.36. Uplasował się na 11 miejscu w klasyfikacji końcowej, startowało 67 zawodników. Ustanowił rekordy Klubu w kategorii seniorów. W trzecim występie, w sztafecie 4x400 metrów, zajął ósme miejsce. Walnie przyczynił się do zajęcia drużynowo 22 miejsca, a wśród uczelni medycznych pierwszego. Indywidualnie, w klasyfikacji uczelni medycznych, zajął pierwsze miejsce w biegu na 800 metrów i w sztafecie, na 400 metrów zdobył srebrny medal. W barwach Akademii Górniczo Hutniczej startował Oskar Nowak. Zajął 43 miejsce w biegu na 800 metrów.

21.06.2016 r. Mistrzostwa I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu w Lekkoatletyce.
Zawody przeprowadzono w ramach „Dnia Luzu Szkolnego”, na własnych obiektach Szkoły.
W skoku w dal wygrała Aleksandra Misiura, wśród chłopców Bartłomiej Chowaniec. W pchnięciu kulą tytuły mistrzowskie zdobyły, kula 3 kg – Weronika Florek, kula 4 kg - Sabina Krupa.


12.07.2016 r. Warszawa. Klubowy Mistrz Polski 2015.

Polski Związek Lekkiej Atletyki przedstawił Klasyfikację Klubowego Mistrza Polski za rok 2015. W klasyfikacji ujęto osiągnięcia na zawodach centralnych krajowych i międzynarodowych, we wszystkich kategoriach wiekowych. UKS „Gimpel” zajął 133 miejsce na 344 kluby, które zdobyły chociaż 1 punkt. Dla Klubu punktowali uczestnicy Ligi Juniorów.


4.08.2016 r. Warszawa. Ogólnopolski Ranking Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych za rok 2015/2016.

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego wydał oficjalny komunikat dotyczący kolejności drużyn w Ogólnopolskiej Lidze Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych za rok 2015/2016. Dziewczęta zajęły 19 miejsce, w kategorii open, w gronie 218 sklasyfikowanych drużyn. Wśród 96 liceów i zespołów szkół ogólnokształcących uplasowały się na 16 miejscu. Jest to najwyższa pozycja w Rankingu, w historii występów w Lidze. Na sukces drużyny złożyły się osiągnięcia następujących dziewcząt: 100 metrów – Ksenia Olcoń, Magdalena Jaróg, Anna Szewczyk, Magdalena Łopata, 400 metrów – Natalia Pańszczyk, Kaja Kapłon, Anna Mogilska, Joanna Rypel, Weronika Florek, Magdalena Wysoczyńska, 800 metrów – Urszula Tokarczyk, Julia Szymusiak, Julia Sproch, pchnięcie kulą Klaudia Kmin, Karolina Majerczak, Sabina Krupa, Anna Podmańska, skok w dal – Aleksandra Misiura, Magdalena Kucińska, Magdalena Wysoczyńska, Kamila Repa. Chłopcy zajęli 39 miejsce w kategorii open (w tym czteroletnie szkoły), na 247 sklasyfikowanych reprezentacji placówek oświatowych. W kategorii czteroletnich liceów i zespołów szkół ogólnokształcących, uplasowali się na 16 miejscu (na 84 szkół). Skład drużyny: Szymon Waksmundzki, Bartosz Siuta, Adrian Wojtaszek, Daniel Jendrusiak, Dariusz Bednarczyk, Bartłomiej Chowaniec, Maciej Jeziorczak, Krzysztof Zarębczan, Antoni Pietrzak, Kamil Jaworski, Jakub Złahoda, Gabriel Duda, Krzysztof Kosakowski, Hubert Derebas, Michał Chrobak, Norbert Raducki, Filip Rogal, Kamil Tylka, Dawid Pulit, Michał Kuciński, Filip Wojtaszek.

11.10.2016 r. Nowy Targ. Małopolska Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

W gronie 23 sztafet, uczennice naszej Szkoły zajęły czwarte miejsce. Wystąpiły w składzie: Weronika Jabłońska, Małgorzata Łopata, Weronika Florek, Julia Pawłowska, Weronika Słota, Maria Łukasz, Julia Sproch, Klaudia Lipkowska, Joanna Rypel, Aleksandra Misiura, rez.Alicja Czyszczoń,


15.10.2016 r. Kraków. Finał Krakowskiego Festiwalu Biegów Przełajowych.

Po sześciu biegach (cztery na wiosnę, dwa w jesieni), które przeprowadzono na terenach zielonych AWF Kraków i Muzeum Lotnictwa oraz w Tarnowie, wyłoniono zwycięzców w 20 kategoriach wiekowych. Zawodnicy UKS „Gimpel” Nowy Targ startowali w trzech młodzieżowych i w obu seniorów. Wygrali – Edyta Michalik i Oskar Nowak wśród seniorów, drugie miejsce zajął Bartłomiej Chowaniec junior młodszy, a trzecie Joanna Rypel juniorka młodsza.

W całym cyklu biegów wystąpiło 14 reprezentantów UKS „Gimpel” Nowy Targ. Miejsca (do ósmego), w nawiasach ilość startów: juniorki młodsze – 3. Joanna Rypel (6), 5. Julia Sproch (5); juniorki – 6. Urszula Tokarczyk (2), 8. Julia Szymusiak (2); seniorki – 1. Edyta Michalik (6); juniorzy młodsi – 2. Bartłomiej Chowaniec (6); seniorzy – 1. Oskar Nowak (6).


26.10.2016 r. Kraków. Małopolska Licealiada w Lekkoatletyce Juniorów Młodszych.

Bardzo dobrze, w gronie rówieśników (r. ur. 1999 – 2000), zaprezentowali się uczniowie naszej Szkoły. Zdobyli osiem medali, w tym trzy złote, dwa srebrne i trzy brązowe.

Tytuły Mistrzów Małopolskiej Licealiady zdobyli: Klaudia Lipkowska w biegu na 400 m, Kamil Tylka w skoku w dal, Michał Wojtarowicz w rzucie oszczepem. Srebrne medale zdobyły uczestniczki biegu sztafetowego 4x100 metrów, wystąpiły w składzie: Marlena Krzysztof, Klaudia Lipkowska, Małgorzata Łopata, Anna Szewczyk oraz Norbert Kowalczyk w rzucie oszczepem..

Brązowymi medalistkami zostały: Małgorzata Łopata w biegu na 200 metrów, Joanna Rypel w biegu na 800 metrów i Weronika Florek w rzucie oszczepem.

Miejsca w finałach(do ósmego) zajęli: 100 m – 4. Anna Szewczyk, 8. Paweł Cholewa, 200 m – 3. Małgorzata Łopata, 400 m – 1. Klaudia Lipkowska, 800 m - 3. Joanna Rypel - 2:38.02, 1500 m – 6. Błażej Knutelski, 4x100 m – 2. Marlena Krzysztof, Klaudia Lipkowska, Małgorzata Łopata, Anna Szewczyk, 6. Bartłomiej Chowaniec, Szymon Waliczek, Maciej Jeziorczak, Paweł Cholewa, skok w dal - 1. Kamil Tylka, pchnięcie kulą 3 kg - 6. Weronika Florek, 5 kg – 6. Norbert Kowalczyk, oszczep 500 g - 3. Weronika Florek, 700 g - 1. Michał Wojtarowicz, 2. Norbert Kowalczyk.

31.12.2016 r. Statystyka – Tabele 100 najlepszych lekkoatletów w Polsce – 2016.

W gronie 100 zawodników z najlepszymi rezultatami w sezonach letnim i halowym, sklasyfikowano 16 reprezentantów UKS „Gimpel” Nowy Targ, w ośmiu kategoriach, w 23 konkurencjach. W sezonie letnim – 14 zawodników, w ośmiu kategoriach wiekowych, w 18 konkurencjach, w halowym - czterech zawodników, w trzech kategoriach, w pięciu konkurencjach.

Sezon letni 2016 r:

U16 (młodziczki)

Klaudia Lipkowska – 70 miejsce w biegu na 400 metrów;

Klaudia Lipkowska – 92 miejsce w biegu na 800 metrów;


U18 (juniorki i juniorzy młodsi)

Joanna Rypel – 68 miejsce w biegu na 400 metrów przez płotki;

Sabina Kalata – 76 miejsce w biegu na 400 metrów przez płotki;

Bartłomiej Chowaniec – 41 miejsce w biegu na 400 metrów przez płotki;


U20 (juniorki i juniorzy)

Magdalena Wysoczyńska – 86 miejsce w skoku w dal;

Sabina Krupa – 58 miejsce w rzucie oszczepem;

Alicja Kojs – 61 miejsce w rzucie oszczepem;

Dawid Pulit – 42 miejsce w trójskoku;

Krzysztof Kosakowski – 71 miejsce w pchnięciu kulą;

Krzysztof Kosakowski – 75 miejsce w rzucie dyskiem;

Norbert Raducki – 81 miejsce w pchnięciu kulą;

Dawid Pulit – 85 miejsce w skoku w dal;

Norbert Raducki – 92 miejsce w rzucie oszczepem;

Jakub Złydaszyk – 94 miejsce w skoku w dal;


U 23 (młodzieżówki i młodzieżowcy)

Edyta Michalik – 3 miejsce w biegu na 2000 metrów z przeszkodami;

Oskar Nowak – 66 miejsce w biegu na 800 metrów;


Seniorzy

Robert Bieda – 38 w biegu na 800 metrów;


Kategoria open (łącznie, wszystkie kategorie wiekowe)

Edyta Michalik – 62 miejsce w biegu na 2000 metrów z przeszkodami;

Robert Bieda – 64 miejsce w biegu na 800 metrów.


Sezon halowy 2016 r:

U18 (juniorki młodsze)

Weronika Florek – 97 miejsce w biegu na 60 m przez płotki;


U 20 (juniorki i juniorzy)

Sabina Krupa – 44 miejsce w pchnięciu kulą;

Jakub Złahoda – 40 miejsce w biegu na 60 m przez płotki;

Dawid Pulit – 27 miejsce w trójskoku;

Dawid Pulit – 60 miejsce w skoku w dal.


22.01.2017 r. Brzeszcze. Halowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce.

W kategorii U20 Dawid Pulit, zajął pierwsze miejsce w biegu na 60 metrów przez płotki i trzecie w skoku w dal. Brązowe medale zdobyły, Joanna Rypel w biegu na 60 metrów przez płotki i Kamila Repa w skoku w dal. Magdalena Kucińska zajęła czwarte miejsce w skoku w dal, Kamila Repa szóste w biegu na 60 metrów, Maciej Jeziorczak - czwarte w skoku w dal i ósme w biegu na 60 metrów.

Juniorzy młodsi: Maria Łukasz zajęła czwarte miejsce w skoku w dal, Klaudia Lipkowska piąte w skoku w dal, Dominika Groń siódme w skoku w dal, Marcin Bigos czwarte miejsce w biegu na 60 metrów przez płotki, Szymon Waliczek piąte w skoku w dal.

W czasie zawodów ustanowiono trzy halowe rekordy Szkoły i Klubu. Po raz pierwszy zawodnik UKS „Gimpel”, startował w biegu na 60 metrów przez płotki (U18 - 91,4 cm), rekord ustanowił Marcin Bigos. Maria Łukasz poprawiła rekordy w skoku w dal w kategoriach U18 i U20, Szymon Waliczek (U18) w skoku w dal.

25.03.2017 r. Kraków. Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Biegach Przełajowych.

Irena Dąbrowska zajęła drugie miejsce w biegu na 2000 metrów, w kategorii seniorek. Wśród juniorek (U20), Julia Sproch wywalczyła brązowy medal na 3000 metrów. Na tym samym dystansie, na trzecim miejscu uplasował się Błażej Knutelski (U18).

Na biegu na 2000 metrów (U20), czwarte miejsce zajęła Joanna Rypel, piąte Małgorzata Łopata, szóste Weronika Słota. Na ósmych pozycjach ukończyli rywalizację, Maciej Jeziorczak (U20) i Klaudia Lipkowska w kategorii U18.

17.05.2017 r. Nowy Targ, Małopolska Licealiada w Drużynowych Biegach Przełajowych.
Dziewczęta z I Liceum Ogólnokształcącego zostały Mistrzyniami Województwa. Wystąpiły w składzie: Aleksandra Misiura, Joanna Rypel, Klaudia Lipkowska, Małgorzata Łopata, Weronika Florek, Weronika Słota. Chłopcy uplasowali się na trzecim miejscu, wystąpili w składzie: Bartłomiej Chowaniec, Błażej Knutelski, Marcin Bigos, Kamil Gorlicki, Szymon Waliczek, Kamil Jaworski.


20.05.2017 r. Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce.
Zawodnicy UKS „Gimpel” Nowy Targ zdobyli jedenaście medali, wszystkie w kategorii U20. Mistrzami Województwa zostali: Joanna Rypel w biegu na 400 metrów przez płotki, Weronika Florek w rzucie oszczepem, Krzysztof Kosakowski w pchnięciu kulą. Srebrne medale zdobyli – Kamila Repa w skoku w dal i Norbert Raducki w pchnięciu kulą; brązowe –Małgorzata Łopata w biegu na 200 metrów, Weronika Słota na 800 metrów, Magdalena Kucińska w skoku w dal, Weronika Florek w pchnięciu kula, Krzysztof Kosakowski w rzucie dyskiem, sztafeta 4x100 metrów, w składzie: Kamil Jaworski, Daniel Jendrusiak, Bartłomiej Chowaniec, Paweł Cholewa.
W finałach, do ósmego miejsca, wystąpili również: (U20) - 4. sztafeta 4x400 metrów w składzie – Joanna Rypel, Weronika Słota, Małgorzata Łopata, Klaudia Lipkowska, 6. Julia Sproch na 1500 metrów, 4. Norbert Raducki w rzucie dyskiem, 5. Kamil Jaworski na 200 metrów, 7. Daniel Jendrusiak na 100 metrów, 8. Paweł Cholewa na 100 metrów; (U18) – 4. Maria Łukasz w skoku w dal, 6. Klaudia Lipkowska na 400 metrów, 4. Błażej Knutelski na 3000 metrów, 5. Marcin Bigos na 110 metrów przez płotki, 5. Sztafeta 4x100 metrów w składzie – Hugo Czerwiński, Piotr Bigos, Jan Zoń, Marcin Bigos, 7. Piotr Bigos w skoku w dal.


9.06.2017 r. Kraków. Małopolska Licealiada, Finał Ligi Lekkoatletycznej.
Dziewczęta, zajęły drugie miejsce, a chłopcy trzecie. Srebrne medale wywalczyły: (dwa rezultaty punktowe dotyczą pierwszego rzutu Ligi, dwa następne drugiego): 100 metrów – Aleksandra Misiura - 131, Anna Szewczyk - 116, Aleksandra Misiura - 121, Anna Szewczyk - 121; 4x100 – 121, 124; 400 metrów – Klaudia Lipkowska - 98, Weronika Słota - 89, Klaudia Lipkowska - 113, Małgorzata Łopata - 96; 800 metrów – Joanna Rypel - 95, Julia Sproch - 61, Joanna Rypel - 93, Weronika Słota - 59; pchnięcie kulą Weronika Florek - 118, Anna Podmańska - 107, Weronika Florek (4 kg) - 124, Maria Jarkiewicz (3 kg) - 118; skok w dal – Maria Łukasz - 105, Magdalena Kucińska - 92, Kamila Repa - 103, Maria Łukasz - 101. Wkład w zajęcie trzeciego miejsca wnieśli: 100 metrów – Paweł Cholewa – 109, Daniel Jendrusiak – 104, Paweł Cholewa - 120, Bartosz Siuta – 100; 1500 metrów – Błażej Knutelski – 76, Bartłomiej Chowaniec - 68, Błażej Knutelski - 65, Gabriel Duda – 46; 4x100 metrów – 107, 126; 400 metrów Maciej Jeziorczak - 97, Szymon Waliczek - 92, Bartłomiej Chowaniec - 132, Marcin Bigos - 106; pchnięcie kulą Norbert Raducki - 117, Norbert Kowalczyk (5 kg) – 114, Krzysztof Kosakowski - 138, Norbert Kowalczyk - 110; skok w dal Kamil Tylka – 102, Michał Kuciński – 95, Szymon Waliczek – 105, Kamil Tylka - 90.


13.06.2017 r. II Mistrzostwa I Liceum Ogólnokształcącego w Nowy Targu w Lekkoatletyce.

Zawody przeprowadzono w ramach „Dnia Luzu Szkolnego”. W skoku w dal tytuły Mistrzów Szkoły zdobyli: Maria Łukasz; Szymon Waliczek; w pchnięcie kulą 3 kg – Maria Łukasz; kulą 5 kg (U18) - Norbert Kowalczyk, 6 kg (U20) - Jan Krupa.


23.06.2017 r. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
W czasie uroczystości wręczono medale za Mistrzostwa Szkoły w Lekkoatletyce. Ozdobnymi certyfikatami uhonorowano nowych rekordzistów Szkoły. W roku szkolnym 2016/2017 rekordy Szkoły poprawili: U18 - Weronika Florek w pchnięciu kulą 3 kg, Błażej Knutelski na 3000 metrów, Michał Wojtarowicz w rzucie oszczepem 700 g; U20 – Joanna Rypel na 400 metrów przez płotki, sztafeta 4x100 metrów w składzie, Małgorzata Łopata, Klaudia Lipkowska, Aleksandra Misiura, Anna Szewczyk, sztafeta 4x400 metrów w składzie, Joanna Rypel, Weronika Słota, Weronika Florek, Klaudia Lipkowska.

27.07.2017 r. Warszawa. Ogólnopolski Ranking Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych za rok 2016/2017.
Dziewczęta zajęły 16 miejsce, w kategorii open, w gronie 222 sklasyfikowanych drużyn. Wśród 99 liceów i zespołów szkół ogólnokształcących uplasowały się na 15 pozycji. Jest to najwyższa pozycja w Rankingu, w historii występów w Lidze. Do udziału w Ogólnopolskim Finale zabrakło - cztery miejsca – 76 pkt. Chłopcy uplasowali się na 17 pozycji, w kategorii open (w tym czteroletnie szkoły), na 242 sklasyfikowane reprezentacje placówek oświatowych. Do udziału w ogólnopolskim finale zabrakło pięć miejsc – 69 pkt. W kategorii trzyletnich liceów i zespołów szkół ogólnokształcących zajęli 6 miejsce (na 83 szkoły). Jest to druga lokata w historii występów w Lidze.

11.10.2017 r. Nowy Targ. Małopolska Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych 10x1000 i 10x1500 metrów.
Drużyna dziewcząt zajęła drugie miejsce. Wystąpiły w składzie: Weronika Florek, Małgorzata Łopata, Izabela Szaluś, Oliwia Smolarska, Maria Łukasz, Patrycja Zarzycka, Sabina Pławecka, Julia Sproch, Joanna Rypel, Klaudia Lipkowska. Chłopcy uplasowali się na siódmej pozycji, wystąpili w składzie: Maciej Jeziorczak, Daniel Siedlarczyk, Hubert Kwiatkowski, Jan Zoń, Paweł Świątkowski, Bartłomiej Chowaniec, Tomasz Koszarek, Marcin Bigos, Błażej Knutelski.

21.10.2017 r. Kraków. Finał Krakowskiego Festiwalu Biegów Przełajowych.
Po pięciu biegach, pierwsze miejsce zajęła Edyta Michalik w kategorii seniorek,. Brązowe medale zdobyli: Joanna Rypel w kategorii juniorek, Gabriel Duda w juniorach i Błażej Knutelski w juniorach młodszych.

25.10.2017 r. Tarnów. Małopolska Licealiada Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce.
Czwarte miejsca zajęli: Patrycja Zarzycka w biegu na 200 metrów, Błażej Knutelski na 1500 metrów i sztafeta 4x100 m chłopców w składzie: Michał Stawowiak, Piotr Bigos, Szymon Waliczek, Bartłomiej Knapczyk. Na piątych pozycjach uplasowali się, Dominika Groń w skoku w dal i Norbert Kowalczyk w rzucie oszczepem. Bartłomiej Knapczyk ukończył bieg na 100 metrów na ósmym miejscu.

27.10.2017 r. PZLA. Punktacja Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkoatletyce.
UKS „Gimpel” Nowy Targ zajął 43 miejsce, w II Lidze – 11. Punkty zdobyli: Robert Bieda w biegach na 800 i 400 metrów, Szymon Waliczek w skoku w dal, Klaudia Lipkowska na 200 metrów, Bartłomiej Chowaniec na 400 metrów i 400 metrów przez płotki, Wiktor Przybyła na 100 metrów, Daniel Jendrusiak na 100 metrów, Joanna Rypel na 400 przez płotki i na 800 metrów, Oskar Nowak na 400 i 800 metrów, Maria Łukasz w skoku w dal, Paweł Cholewa na 100 metrów, Robert Raducki w pchnięciu kulą, Małgorzata Łopata na 200 metrów, Weronika Florek w pchnięciu kulą, Marcin Bigos na 400 metrów, Błażej Knutelski na 1500 i 5000 metrów, Edyta Michalik na 1500 metrów.

2.11.2017 r. PZLA. Punktacja Drużynowych Mistrzostw Polski U20.
UKS „Gimpel” Nowy Targ zajął 62 miejsce na 82 sklasyfikowane kluby. Punkty zdobyli: sztafeta 4x100 metrów chłopców w składzie: Daniel Jendrusiak, Maciej Jeziorczak, Bartłomiej Chowaniec, Paweł Cholewa, Krzysztof Kosakowski w pchnięciu kulą, Bartłomiej Chowaniec na 400 metrów, Błażej Knutelski na 3000 metrów, Szymon Waliczek w skoku w dal, Norbert Raducki w pchnięciu kulą, Daniel Jendrusiak na 100 metrów, Paweł Cholewa na 100 metrów, Joanna Rypel na 400 metrów przez płotki, Kamil Jaworski na 400 metrów, Małgorzata Łopata na 200 metrów, sztafeta 4x400 metrów dziewcząt w składzie, Joanna Rypel, Weronika Słota, Weronika Florek, Klaudia Lipkowska, Klaudia Lipkowska na 400 metrów, Marcin Bigos na 110 metrów przez płotki, Maria Łukasz w skoku w dal, Weronika Słota na 800 metrów.

31.12.2017 r. Polski Związek Lekkiej Atletyki – Tabele 100 najlepszych lekkoatletów w Polsce - 2017.
W gronie 100 zawodników z najlepszymi rezultatami w sezonach letnim i halowym, sklasyfikowano 21 reprezentantów UKS „Gimpel” Nowy Targ, w pięciu kategoriach. W sezonie letnim – 19 zawodników, w czterech kategoriach wiekowych, w halowym - ośmiu zawodników, w dwóch kategoriach, w trzech konkurencjach.

Sezon letni 2016 r:


U18 (juniorki i juniorzy młodsi)

Klaudia Lipkowska  – 96 miejsce w biegu na 1000 metrów,
Błażej Knutelski – 2 miejsce w biegu na 5000 metrów,
Błażej Knutelski – 74 miejsce w biegu na 3000 metrów,
Marcin Bigos – 94 miejsce  biegu na 110 metrów przez płotki (91,4),
Marcin Bigos – 70 miejsce w biegu na 400 metrów przez płotki (83,8),
Szymon Waliczek – 64 miejsce w skoku w dal.

U20 (juniorki i juniorzy)

Weronika Słota – 60 miejsce w biegu na 300 metrów,
Joanna Rypel – 27 miejsce w biegu na 600 metrów,
Joanna Rypel – 88 miejsce w biegu na 800 metrów,
Julia Karpiarz – 91 miejsce w biegu na 800 metrów,
Julia Sproch – 30 miejsce w biegu na 1000 metrów,
Julia Sproch – 77 miejsce w biegu na 1500 metrów,
Joanna Rypel – 38 miejsce w biegu na 400 metrów przez płotki,
Kamila Repa – 88 miejsce w skoku w dal,
Magdalena Kucińska – 100 miejsce w skoku w dal,
Weronika Florek – 69 miejsce w pchnięciu kulą (4 kg),
Weronika Florek – 63 miejsce w rzucie oszczepem (600 g),
Sztafeta 4x400 metrów w składzie: Joanna Rypel, Weronika Słota, Weronika Florek, Klaudia Lipkowska – 22 miejsce.
Bartłomiej Chowaniec – 36 miejsce w biegu na 600 metrów,
Bartłomiej Chowaniec – 33 miejsce w biegu na 400 metrów przez płotki
Krzysztof Kosakowski – 45 miejsce w pchnięciu kulą (6 kg),
Norbert Raducki – 81 miejsce w pchnięciu kulą (6 kg),
Krzysztof Kosakowski – 61 miejsce w rzucie dyskiem (1,75 kg),
Norbert Raducki – 81 miejsce w rzucie dyskiem (1,75 kg),
Sztafeta 4x100 metrów w składzie: Kamil Jaworski, Maciej Jeziorczak, Bartłomiej Chowaniec, Paweł Cholewa – 35 miejsce.

U 23 (młodzieżówki i młodzieżowcy)

Edyta Michalik – 21 miejsce w biegu na 1000 metrów,
Edyta Michalik – 74 miejsce w biegu na 1500 metrów,
Oskar Nowak – 98 miejsce w biegu na 400 metrów,
Oskar Nowak – 21 miejsce w biegu na 600 metrów,
Oskar Nowak – 71 miejsce w biegu na 800 metrów

Seniorzy

Edyta Michalik – 30 miejsce w biegu na 1000 metrów,
Robert Bieda – 14 w biegu na 600 metrów,
Oskar Nowak – 28 w biegu na 600 metrów,
Robert Bieda – 52 miejsce w biegu na 800 metrów
Kategoria open (łącznie, wszystkie kategorie wiekowe)
Sztafeta K 4x400 metrów - 70 miejsce,
Robert Bieda – 39 miejsce w biegu na 600 metrów,
Bartłomiej Chowaniec – 71 miejsce w biegu na 400 metrów przez płotki,
Sztafeta M 4x100 metrów – 87 miejsce.

Sezon halowy 2017 r.

U18 (juniorki i juniorzy młodsi)
Maria Łukasz – 96 miejsce w skoku w dal,
Klaudia Lipkowska – 100 miejsce w skoku w dal,
Szymon Waliczek – 86 w skoku w dal,
Marcin Bigos – 82 miejsce w biegu na 60 metrów przez płotki (91,4)

U 20 (juniorki i juniorzy)
Kamila Repa – 62 miejsce w skoku w dal,
Magdalena Kucińska – 63 miejsce w skoku w dal,
Dawid Pulit – 66 miejsce w skoku w dal,
Maciej Jeziorczak – 67 miejsce w skoku w dal.

3.02.2018 r. Brzeszcze. VIII Halowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Lekkoatletyce.
Zawodnicy UKS „Gimpel” Nowy Targ zdobyli pięć medali. Juniorzy: Marcin Bigos – złoty medal w biegu na 60 metrów przez płotki, srebrny w trójskoku, brązowe - Szymon Waliczek w skoku w dal, Dominik Machaj w trójskoku; junior młodszy Łukasz Kułach zajął trzecie miejsce w pchnięciu kulą 5 kg. Miejsca w finałach, kategoria U18: czwarte miejsca zajęli, Kinga Machaj w trójskoku i w pchnięciu kulą, Bartłomiej Knapczyk w biegu na 60 metrów, szóste Łukasz Kukla, siódme Oliwia Smolarska, oboje w skoku w dal; U20 - Dominik Machaj zajął czwarte miejsce w skoku w dal.

10.03.2018 r. Kraków. Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych Juniorów Młodszych, Juniorów i Seniorów.
Drugie miejsce w biegu na 3000 metrów zajął Błażej Knutelski. Na czwartych uplasowały się, Oliwia Smolarska na 3000 metrów juniorek młodszych i Joanna Rypel również na 3000 metrów w kategorii juniorek. Osiągnięcia pozostałych zawodników: juniorki 2000 metrów – 6. Natalia Wacław, 7. Beata Bryniarska, seniorki 3000 metrów – 6. Edyta Michalik, juniorzy młodsi 3000 metrów – 5. Daniel Siedlarczyk, 6. Paweł Świątkowski, juniorzy 2000 metrów – 6. Maciej Jeziorczak, 8. Jan Zoń, juniorzy 3000 metrów – 8. Gabriel Duda, 9. Bartłomiej Chowaniec, seniorzy 2000 metrów – 5. Oskar Nowak, seniorzy 3000 metrów – 7. Mateusz Węgrzyn.

27.04.2018 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Zakończenie edukacji przez uczniów klas trzecich.
Uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce wręczono świadectwa z paskiem. Udzielających się w organizacjach szkolnych, w wolontariacie, promujących Szkołę przez osiągnięcia sportowe wyróżniono okolicznościowymi dyplomami. Zaprezentowano osiągnięcia w sporcie. W latach 2015-2018, 44 osoby zajęły miejsca 1-3 w zawodach na szczeblu powiatowym, w tym 24 dziewczęta i 20 chłopców. W zawodach na szczeblu wojewódzkim, do siódmego miejsca, uplasowało się 25 osób, w tym 11 dziewcząt i 14 chłopców. Zakończyły edukację cztery zawodniczki z drużyny, która zajęła ósme miejsce w ogólnopolskim finale w sztafetowych biegach przełajowych w roku 2016, są to Weronika Florek, Małgorzata Łopata, Julia Sproch, Joanna Rypel. Wręczono medale i puchary tegorocznym mistrzom Szkoły w piłce siatkowej i w halowej piłce nożnej. Najwyższe sportowe wyróżnienie Szkoły - Honorowy Dyplom „Golden Goszcz” - otrzymała Joanna Rypel zawodniczka sekcji lekkoatletycznej UKS „Gimpel” Nowy Targ, działającego przy I Liceum. Sentencja zamieszczona na stronie tytułowej określa zasięg zasług laureatki:
ZA NIESŁABNĄCEGO DUCHA WALKI O ZWYCIĘSTWO ZA POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I HONORU W REPREZENTOWANIU SZKOŁY I KLUBU.
Joanna zdobyła 10 medali na zawodach szczebla wojewódzkiego – 4 złote, 2 srebrne, 4 brązowe. 21 razy była w finałach tych imprez, zajęła miejsca nie niższe niż szóste. Nigdy nie zawiodła w ważnych dla promocji Szkoły i Klubu imprezach sportowych. Honorowy Dyplom wręczany jest od roku 2014. Pierwszym laureatem był Jan Groński, w roku 2015 wyróżniono Oskara Nowaka. Aby być uwzględnionym przy rozpatrywaniu kandydatur do „Golden Goszcz” należy spełnić warunki formalne i merytoryczne: formalne – być uczniem I Liceum Ogólnokształcącego i zawodnikiem UKS „Gimpel”, mieć opłacone składki członkowskie w Klubie; merytoryczne – być medalistą zawodów (co najmniej wojewódzkich), brać udział w najważniejszych imprezach sportowych wskazanych przez trenera, nie przerywać treningu w ostatnim roku edukacji. Honorowy Dyplom, „Golden Goszcz”, nadaje Zarząd UKS „Gimpel” Nowy Targ.

19.5.2018 r. Kraków. Mistrzostwa Województwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce.
Zawodnicy UKS „Gimpel” Nowy Targ zdobyli osiem medali, jeden złoty, trzy srebrne i cztery brązowe. Tradycyjnie, większość medali wywalczyli juniorzy – siedem, jeden - junior młodszy. Mistrzem Województwa został Błażej Knutelski w biegu na 3000 metrów, srebrne medale zdobyli - Maria Łukasz w pchnięciu kulą 4 kg i w skoku w dal oraz Marcin Bigos w biegu na 400 metrów przez płotki. Na trzecim stopniu podium stanęli: Dominika Groń w skoku w dal, Weronika Florek w pchnięciu kulą 4 kg, Dominik Machaj w trójskoku oraz junior młodszy Łukasz Kułach w pchnięciu kulą 5 kg. Miejsca w finałach zajęli: U20 – czwarte Małgorzata Łopata w biegu na 200 metrów, Julia Sproch na 800 metrów, Maciej Jeziorczak na 400 metrów, Dominik Machaj w skoku w dal, piąte - Natalia Wacław na 800 metrów, Gabriel Duda na 1500 metrów, Szymon Waliczek w skoku w dal; U18 – Kinga Machaj uplasowała się na piątym miejscu w pchnięciu kulą 3 kg i na szóstym w rzucie oszczepem, Łukasz Kukla był piąty w biegu na 800 metrów, Klaudia Lipkowska szósta na 200 metrów.

4.06.2018 r. Kraków. Małopolska Licealiada. Finał Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych.
Obie drużyny zajęły trzecie miejsca. Dziewczęta zgromadziły najwięcej punktów w historii występów w wojewódzkich finałach. Brązowe medale wywalczyły: (dwa rezultaty punktowe dotyczą pierwszego rzutu Ligi, dwa następne drugiego): 100 metrów – Patrycja Zarzycka 116, Anna Szewczyk - 116, Patrycja Zarzycka - 121, Anna Szewczyk - 113; 4x100 – 120, 119; 400 metrów – Klaudia Lipkowska - 123, Małgorzata Łopata - 102, Klaudia Lipkowska - 119, Małgorzata Łopata - 83; 800 metrów – Joanna Rypel - 90, Sabina Pławeka - 73, Joanna Rypel - 97, Oliwia Smolarska - 94; pchnięcie kulą – (3 kg) Maria Łukasz – 116, Weronika Florek (4 kg) - 120, Weronika Florek (4 kg) - 124, Marta Sibiga (3 kg) 105; skok w dal – Dominika Groń – 110, Marlena Krzysztof – 94, Dominika Groń – 121, Maria Łukasz – 119. Wkład w zajęcie trzeciego miejsca wnieśli: 100 metrów – Bartłomiej Knapczyk – 126, Paweł Cholewa – 122, Bartłomiej Knapczyk – 131, Tomasz Koszarek – 108, 1500 metrów – Błażej Knutelski – 90, Daniel Siedlarczyk - 47, Błażej Knutelski - 86, Gabriel Duda – 59; 4x100 metrów – 126, 130; 400 metrów - Bartłomiej Chowaniec – 121, Maciej Jeziorczak – 110, Bartłomiej Chowaniec 115, Marcin Bigos - 105; pchnięcie kulą - Jan Krupa (6 kg) - 109, Norbert Kowalczyk (5kg) – 107, Łukasz Kułach (5 kg) - 115, Norbert Kowalczyk (6 kg) – 115; skok w dal - Kamil Tylka – 91, Szymon Waliczek – 87, Tomasz Ligęza – 95, Dominik Machaj – 95.

10.06.2018 r. Kraków. Czwórmecz lekkoatletyczny juniorów młodszych.
W czwórmeczu lekkoatletycznym U18 uczestniczyły reprezentacje województw: śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Dwa punkty dla województwa małopolskiego zdobył Łukasz Kukla w biegu na 800 metrów.

19.06.2018 r. Nowy Targ. Obiekty sportowe I Liceum. III Mistrzostwa I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu w lekkoatletyce.
W ramach Dnia Luzu Szkolnego, przeprowadzono III Mistrzostwa Szkoły w Lekkoatletyce. Konkurs skoku w dal przeprowadzono w formule open, a pchnięcia kulą sprzętem odpowiadającym kategoriom wiekowym. W skoku w dal dziewcząt, pierwsze miejsce zajęła Maria Łukasz, drugie Dominika Groń, trzecie Jagoda Skrabucha. W konkursie chłopców wygrał Dominik Machaj, drugie miejsce zajął Marcin Bigos, a trzecie Łukasz Kukla – 5.42. W pchnięciu kulą kolejność ustalono na podstawie punktów za wyniki według tabel ligi juniorów (3 i 4 kg oraz 5 i 6 kg): 1. Maria Łukasz, 2. Beata Jędrol, 3. Izabela Burtan, wszystkie pchały kulą 4 kg. Wśród chłopców Mistrzem Szkoły został Łukasz Kułach (5 kg), drugie miejsce zajął Marcin Bigos, trzecie Karol Szewczyk. Rekordzistami Mistrzostw I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, po trzech imprezach, są: skok w dal dziewcząt – Maria Łukasz - 4.86 - III Mistrzostwa 19.06.2018 r. (poprzednio Aleksandra Misiura – 4.64 - I Mistrzostwa 21.06.2016 r.); skok w dal chłopców – Szymon Waliczek – 5.68 – II Mistrzostwa 13.06.2017 r; pchnięcie kulą dziewcząt U18, 3 kg – Weronika Florek – 9.27 - I Mistrzostwa 21.06.2016 r; pchnięcie kulą dziewcząt U20, 4 kg – Maria Łukasz – 8.40 - III Mistrzostwa 19.06.2018 r. (poprzednio Sabina Krupa – 7.28 – I Mistrzostwa 21.06.2016 r.); pchnięcie kulą chłopców U18, 5 kg – Łukasz Kułach – 12.33 - III Mistrzostwa 19.07.2018 r. (poprzednio Norbert Kowalczyk – 11.85 - II Mistrzostwa 13.06.2017 r; pchnięcie kulą chłopców U20, 6 kg – Jan Krupa – 9.84 – II Mistrzostwa 13.06.2017 r.

22.06.2018 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
W czasie uroczystości wyróżniono uczniów za osiągnięcia w nauce, w sporcie i w pracy woluntarystycznej. Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami, do szczególnych osiągnięć w sporcie zalicza się zajęcie, co najmniej, trzeciego miejsca na zawodach powiatowych. Wpisy uzyskało 85 osób, 37 dziewczęta i 48 chłopców. Wyróżniono triumfatorów III Mistrzostw Szkoły w Lekkiej Atletyce. Medale otrzymali: w skoku w dal - 1. Maria Łukasz, 2. Dominika Groń, 3. Jagoda Skrabucha; 1. Dominik Machaj, 2. Marcin Bigos, 3. Łukasz Kukla, w pchnięciu kulą - 1. Maria Łukasz, 2. Beata Jędrol, 3. Izabela Burtan; 1. Łukasz Kułach, 2. Marcin Bigos, 3. Karol Szewczyk. Ozdobne dyplomy, potwierdzające uzyskanie rezultatów lepszych od dotychczasowych rekordów Szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych, wręczono trzem uczniom. Certyfikaty otrzymali: Bartłomiej Knapczyk - 60 metrów w hali, Norbert Kowalczyk – rzut oszczepem (700), Marcin Bigos – 60 metrów przez płotki w hali.

9.07.2018 r. PZLA. Punktacja Drużynowych Mistrzostw Polski U20.
Do Ligi juniorów zgłoszono 68 drużyn, sklasyfikowano 58, UKS „Gimpel” Nowy Targ zajął 53 miejsce. Punkty zdobyli: Bartłomiej Knapczyk - 100 metrów, Błażej Knutelski – 3000 metrów, Marcin Bigos – 400 metrów przez płotki, Łukasz Kułach - pchnięcie kulą 5 kg, Bartłomiej Chowaniec - 400 metrów, Paweł Cholewa - 100 metrów, Joanna Rypel - 400 metrów przez płotki, Łukasz Maria - skok w dal, Małgorzata Łopata - 400 metrów, Weronika Florek - pchnięcie kulą 4 kg, Maciej Jeziorczak - 800 metrów, Szymon Waliczek - skok w dal, Gabriel Duda - 1500 metrów, Daniel Siedlarczyk - 800 metrów, Dominik Machaj - trójskok, Jan Zoń - 3000 metrów, Kinga Machaj - rzut oszczepem, Łukasz Kukla - 800 metrów, Oliwia Smolarska - 1500 metrów.

17.07.2018 r. Warszawa. Ogólnopolski ranking ligi lekkoatletycznej szkół ponadgimnazjalnych za rok 2017/2018.
Dziewczęta zajęły 12 miejsce, w kategorii open, w gronie 284 sklasyfikowanych drużyn. Wśród 117 liceów i zespołów szkół ogólnokształcących, uplasowały się na 11 pozycji. Zakwalifikowały się do Ogólnopolskiego finału. Chłopcy uplasowali się na 15 pozycji w kategorii open (w tym czteroletnie szkoły), na 311 sklasyfikowanych reprezentacji placówek oświatowych. W kategorii liceów i zespołów szkół ogólnokształcących zajęli czwarte miejsce (na 101 szkół).

19-21.09.2018 r. Kołobrzeg. Finał krajowy ligi lekkoatletycznej.
Zespoły dziewcząt i chłopców zajęły siódme miejsca. Reprezentacje szkół uhonorowano pucharami i dyplomami, medalami wyróżniono zawodników, którzy uplasowali się na miejscach 1-3 w każdej z sześciu konkurencji. Indywidualnie najwyższe miejsce, trzecie, zajęła Klaudii Lipkowskiej w biegu na 400 metrów.
Największy wkład punktowy wnieśli, Klaudia Lipkowska i Weronika Florek w pchnięciu kulą - po 125 pkt oraz Bartłomiej Knapczyk w biegu na 100 metrów – 134 pkt i Norbert Kowalczyk w pchnięciu kulą 6 kg - 129 pkt.
Dopisali absolwenci: Anna Szewczyk, Małgorzata Łopata, Weronika Florek, Paweł Cholewa, Gabriel Duda, Maciej Jeziorczak.
Uczniowie wystąpili w składzie: Patrycja Zarzycka, Patrycja Iglar, Klaudia Lipkowska, Oliwia Smolarska, Emilia Biernat, Sabina Pławecka, Kinga Machaj, Marta Sibiga, Dominika Groń, Maria Łukasz, Weronika Koterba; Bartłomiej Knapczyk, Bartłomiej Majerczak, Błażej Knutelski, Daniel Siedlarczyk, Kamil Górecki, Marcin Bigos, Norbert Kowalczyk, Łukasz Kułach, Piotr Dziadkowiec, Dominik Machaj, Łukasz Domalik, Tomasz Ligęza.

10.10.2018 r. Nowy Targ. Małopolska licealiada, sztafetowe biegi przełajowe 10x1000 i 10x1500 metrów.
Na nowotarskim lotnisku startowały 44 drużyny szkolne, 17 dziewcząt i 27 chłopców.
Reprezentacje dziewcząt i chłopców I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu zajęły piąte miejsca.
Licealiści wystąpili w składach: Oliwia Smolarska, Joanna Jurczak, Joanna Bachleda, Julia Pawłowska, Izabela Szaluś, Alicja Zembala, Natalia Wacław, Maria Łukasz, Emilia Biernat, Klaudia Lipkowska; Daniel Siedlarczyk, Paweł Świątkowski,Robert Kowalczyk, Tomasz Koszarek, Kamil Górecki, Robert Zubrzycki, Łukasz Topór - Hrubian, Marcin Bigos, Błażej Knutelski, Mateusz Szwajnos.

20.10.2018 r. Grand Prix Krakowa w biegach przełajowych.
W ostatnim, z cyklu czterech biegów przełajowy wchodzący w skład Grand Prix Krakowa, rywalizowano na trasach długości 3000 metrów i 4000 metrów.
W całym cyklu czterech biegów zwycięstwa wywalczyli, Edyta Michalik w kategorii seniorek i Błażej Knutelski w kategorii U20. Na drugiej pozycji uplasował się Mateusz Węgrzyn w kategorii seniorów, a na trzeciej Gabriel Duda (U20).
Miejsca pozostałych zawodników UKS „Gimpel” Nowy Targ: juniorki - 4. Joanna Rypel (4), 5. Natalia Wacław (3); juniorki młodsze – 4. Klaudia Lipkowska (3), 7. Oliwia Smolarska (4); juniorzy – 7. Marcin Bigos (2), juniorzy młodsi – 8. Paweł Świątkowski (2). W Grand Prix Krakowa uczestniczyło 19 reprezentantów UKS „Gimpel” Nowy Targ, 8 kobiet i 11 mężczyzn. W nawiasach ilość startów.

23.10.2018 r. Tarnów. Małopolska licealiada juniorów młodszych w lekkoatletyce.
Mistrzostwa województwa przeprowadzono na oddanym do użytku dwa lata temu stadionie. Dysponuje on ośmioma torami, naturalną trawą na boisku, wszystkimi urządzeniami lekkoatletycznymi zlokalizowanymi na płycie obiektu. Wzbudza szacunek wykorzystanie całego terenu do uprawiania sportu. W Tarnowie, tak jak w całej usportowionej Polsce, zaplecze mieści się poza obiektem sportowym, a stanowiska spikera w koronie stadionu. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu zdobyli siedem medali, w tym jeden złoty, trzy srebrne i trzy brązowe. Mistrzami Małopolskiej licealiady zostali chłopcy w sztafecie 4x100 metrów, biegli w składzie: Bartłomiej Majerczak, Mateusz Szawajnos, Kamil Górecki, Bartłomiej Knapczyk. Klaudia Lipkowska zajęła drugie miejsce w biegu na 200 m, srebrne medale zdobyli również Mateusz Szwajnos w biegu na 400 metrów i Maciej Wojtarowicz w rzucie oszczepem. Brązowe medale wywalczyli, Alicja Zębala w skoku w dal, Bartłomiej Knapczyk w biegu na 100 metrów i Bartłomiej Majerczak w biegu na 200 metrów. Miejsca, do ósmego, pozostałych reprezentantów I Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Nowym Targu: 100 m – 5. Bartłomiej Majerczak, 400 m – 4. Klaudia Lipkowska, 4. Kamil Górecki, 800 m – 8. Oliwia Smolarska, skok w dal - 7. Łukasz Domalik, pchnięcie kulą – 5. Łukasz Kułach, rzut oszczepem – 5. Kinga Machaj.

27.10.2018 r. Kraków. Mistrzostwa województwa w sztafetowych biegach przełajowych 4x800.
Była to 28 impreza organizowana przez MZLA dla uczczenia 100- lecia odzyskania niepodległości.
Zawody przeprowadzono w siedmiu kategoriach, w 10 konkurencjach, uczestniczyły w nich 33 sztafety, 132 zawodników. 
Dziewczęta, w kategorii juniorek (r. ur. 1999-2002) zajęły pierwsze miejsce. Mistrzostwo województwa zdobyły w składzie: Oliwia Smolarska, Joanna Rypel, Emilia Biernat, Klaudia Lipkowska. Chłopcy zostali wicemistrzami, wystąpili w składzie: Marcin Bigos, Paweł Świątkowski, Błażej Knutelski, Bartłomiej Chowaniec.
Zwycięstwo dziewcząt było piątym triumfem reprezentantów UKS „Gimpel” Nowy Targ, w roku 2018, na arenie wojewódzkiej w sporcie kwalifikowanym. Oprócz medali zostały wyróżnione koszulkami z okolicznościowymi, dwustronnymi napisami: 100- lecie odzyskania niepodległości i mistrz województwa 2018.

7.11.2018 r. Polski Związek Lekkiej Atletyki, Drużynowe Mistrzostwa Polski.
UKS „Gimpel” Nowy Targ został sklasyfikowany na 7. miejscu I Ligi PZLA w Drużynowych Mistrzostwach Polski w sezonie 2018.
W Lidze startowali: Bartłomiej Knapczyk, Paweł Cholewa, Klaudia Lipkowska, Małgorzata Łopata, Oskar Nowak, Bartłomiej Chowaniec, Robert Bieda, Gabriel Duda, Edyta Michalik, Joanna Rypel, Marcin Bigos, Maria Łukasz, Szymon Waliczek, Dominik Machaj, Weronika Florek.

15.11.2018 r. Podsumowanie małopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za rok szkolny 2017/2018.
Małopolski Szkolny Związek Sportowy opublikował doroczną klasyfikacje szkół za udział w finałach na szczeblu wojewódzkim. Punktacją objęto szkoły, których reprezentanci zajęli miejsca, w zawodach drużynowych do szóstego, a w indywidualnych do dwunastego (tu zastosowano punktację pośrednią). Nie uwzględniono w punktacji licealiady, rezultatów uzyskanych w indywidualnej lekkoatletyce. 
Uczennice i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu zajęli dziewiąte miejsce. Lekkoatletki i lekkoatleci zdobyli - 22 pkt - tj. 57,1 % (dz. – 14, chł.- 8), snowboardziści - 6 (dz.- 2, chł. – 4), badmintoniści 5,5 (dz. – 3,5, chł. - 2), piłkarze nożni chł. 5. Ogółem dziewczęta zdobyły 19,5, chłopcy 19 pkt.

31.12.2018 r. Warszawa. Polski Związek Lekkiej Atletyki. Tabele 100 najlepszych lekkoatletów w Polsce – 2018.
W gronie 100 najlepszych rezultatów w sezonach halowym i letnim, sklasyfikowano 30 wyników reprezentantów UKS „Gimpel” Nowy Targ, w siedmiu kategoriach. W sezonie halowym – sklasyfikowano sześciu zawodników, w dwóch kategoriach. W sezonie letni – 16 zawodników, w czterech kategoriach wiekowych.
Sezon halowy
U18 (dziewczęta i chłopcy): Machaj Kinga – 31 w trójskoku, 91 w pchnięciu kulą 3 kg, Kukla Łukasz – 83 w skoku w dal, Kułach Łukasz – 38 w pchnięciu kulą 5 kg.
U20 (chłopcy): Bigos Marcin – 31 w biegu na 60 metrów przez płotki, 19 w trójskoku, Waliczek Szymon – 49 w skoku w dal, Machaj Dominik - 60 w skoku w dal, 21 w trójskoku.
Sezon letni
U18 (dziewczęta i chłopcy): Machaj Kinga – 82 w rzucie oszczepem 500 g, Knapczyk Bartłomiej – 82 w biegu na 100 metrów, Kułach Łukasz – 59 w pchnięciu kulą 5 kg.
U20 (dziewczęta i chłopcy): Wacław Natalia – 54 w biegu na 600 metrów, Joanna Rypel – 40 w biegu na 400 metrów przez płotki, Łukasz Maria – 60 w skoku w dal, 73 w pchnięciu kulą 4 kg, Groń Dominika – 65 w skoku w dal, Florek Weronika – 82 w pchnięciu kulą 4 kg, Bigos Marcin – 49 w biegu na 600 metrów, 28 w biegu na 400 metrów przez płotki, Knutelski Błażej - 41 w biegu na 3000 metrów, Zoń Jan – 83 w biegu na 3000 metrów, Waliczek Szymon – 67 w skoku w dal, Machaj Dominik – 72 w skoku w dal, 29 w trójskoku.
U23 (młodzieżowcy): Nowak Oskar – 62 w biegu na 800 metrów.
Seniorki i seniorzy: Michalik Edyta – 35 w biegu na 3000 metrów, Bieda Robert – 88 w biegu na 800 metrów.
Open – Bigos Marcin – 66 w biegu na 400 metrów przez płotki.

2.02.2019 r. Brzeszcze. IX Halowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Lekkoatletyce.
Zawodnicy UKS „Gimpel” Nowy Targ zdobyli dwa medale i ustanowili dwa halowe rekordy Szkoły. Łukasz Domalik, startujący w kategorii U18 zajął trzecie miejsce w skoku w dal. Poprawił halowy rekordy Szkoły w kategoriach wiekowych U18 i U20, uzyskał rezultat 5.87. Drugi medal, również brązowy, zdobył Łukasz Kułach w pchnięciu kulą 6 kg (U20).
W finałach wystąpili również: kategoria U20 - Patrycja Zarzycka ustanowiła halowy rekord Szkoły w biegu na 60 m, uzyskała czas 8.63, w finale zajęła piąte miejsce; U18 – piąte miejsca zajęli, Kinga Machaj w pchnięciu kulą 3 kg i Bartłomiej Majerczak w skoku w dal, siódme Alicja Zębala, ósme Joanna Jurczak, obie w skoku w dal.