REGULAMIN ZATWIERDZANIA REKORDÓW I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW UKS "Gimpel" NOWY TARG

 1. Rekordy Klubu zapisuje się w kategorii wiekowej seniora (20 i więcej lat), a w przypadku absolwentów również wynik uzyskany po 30 września roku w którym ukończyli Szkołę (19 lat).

 2. Rezultat uznaje się za rekord jeśli zawodnik spełni następujące warunki:
  a) ma opłacone składki członkowskie w UKS "Gimpel" Nowy Targ;
  b) w komunikacie z zawodów jest wyszczególnione, że reprezentował UKS "Gimpel" Nowy Targ.

 3. Wynik lepszy od rekordu powinien być osiągnięty na zawodach klasy I i wyższej.

 4. Certyfikat potwierdzający uzyskanie rekordowego rezultatu wydaje się za wynik odpowiadający klasie II i wyższej.

REGULAMIN WYDAWANIA CERTYFIKATÓW UCZNIOM SZKOŁY

 1. Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu, który uzyska wynik lepszy od bezwzględnego rekordu Szkoły (bez podziału na kategorie wiekowe) otrzyma ozdobny certyfikat potwierdzający to osiągnięcie.

 2. W biegach, certyfikat ustanowienia rekordu wydawany jest za rezultat mierzony elektronicznie, musi być lepszy od czasu mierzonego ręcznie.

 3. W przypadku zmiany przepisów PZLA, np. obniżenie wysokości płotków, zmniejszenie wagi sprzętu do rzutów, itp. ułatwień, certyfikat wydaje się za rezultat lepszy od uzyskanego według poprzednio obowiązujących norm.

 4. Juniorzy młodsi (U18) otrzymują certyfikaty w konkurencjach:
  a) które nie mają kontynuacji w kategorii wiekowej U20, ze względu na różnice w wysokości płotków, w wadze sprzętu do rzutów;
  b) za poprawienie rekordu liczącego ponad 20 lat.

 5. Wyróżnienia wręcza się w czasie uroczystości pożegnania klas trzecich, zakończenia roku szkolnego, rozpoczęcia roku szkolnego i innych, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

REGULAMIN ZATWIERDZANIA REKORDÓW SZKOŁY W LEKKOATLETYCE

 1. Rekordy Szkoły zapisuje się w trzech kategoriach wiekowych: młodziczka, młodzik (15 lat), juniorka młodsza, junior młodszy (16-17 lat), juniorka, junior 18-19 lat).

 2. Rezultat uzyskany przez absolwenta do 30.września roku w którym ukończył Szkołę, uznaje się za rekord jeśli zawodnik spełni następujące warunki:
  a) ma opłacone składki członkowskie w UKS "Gimpel" Nowy Targ;
  b) w komunikacie z zawodów jest wyszczególnione, że reprezentował I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu lub UKS "Gimpel" Nowy Targ.

 3. W konkurencjach biegowych najlepsze osiągnięcia notowane są w kategoriach czasów mierzonych ręcznie (od szczebla zawodów powiatowych) i elektronicznie (od szczebla zawodów wojewódzkich).

 4. W konkurencjach technicznych (skoki, rzuty) za rekord uznaje się również rezultat osiągnięty na zawodach powiatowych. Koniecznym warunkiem jest obecność (przy danej konkurencji) nauczyciela wychowania fizycznego z naszej Szkoły.

Normy na klasy sportowe w lekkiej atletyce 2017

Normy na klasy sportowe w lekkoatletyce 2017

Tabela minimów do Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce na rok 2017

Tabela minimów do Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce na rok 2017